Som det eneste land i Norden har Danmark IKKE knækket kurven

Den 22. november 2018 udkom Kraka og Hjem til Alle med rapporten Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk perspektiv. Det er første gang at de nordiske lande er sammenlignet på 10 nøgleparametre for hjemløshed. Rapporten kan læses her. Det fremgår af undersøgelsen at Danmark især scorer dårligt på evnen til at stoppe udviklingen i hjemløshed. Selv om Danmark har et lavere udgangspunkt end eksempelvis Sverige, er Danmark det eneste land i Norden hvor antallet af hjemløse stiger. I Sverige er der sket en stabilisering og i Finland og især Norge er der sket et markant fald. Også på hjemløshed hos unge klarer Danmark sig dårligst. Hyppigheden af unge hjemløse er således størst i Danmark.

Det norske forbillede handler om Housing First

Analysen viser at det nytter at skabe en national strategi for at knække kurven – og Norge ser ud til at have fundet måden hvorpå det kan ske: Forenklet sagt har man i Norge siden 2000 satset på Housing first – det vil sige en bred socialpolitisk indsats koblet med en boligpolitik, som sikrer reelt billige boliger, der hvor de unge hjemløse er og en betalingsevne hos udsatte borgere, som sikrer at der er penge til husleje.    

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyheder om alliancens arbejde, medlemmerne og de opnåede resultater.