I 2018 var Danmark det eneste land i Norden som IKKE havde knækket kurven

Den 22. november 2018 udkom Kraka og Hjem til Alle med rapporten Hjemløsebarometeret – dansk hjemløshed i nordisk perspektiv. Det er første gang at de nordiske lande er sammenlignet på 10 nøgleparametre for hjemløshed. Rapporten kan læses her. Det fremgår af undersøgelsen at Danmark især scorer dårligt på evnen til at stoppe udviklingen i hjemløshed. Selv om Danmark har et lavere udgangspunkt end eksempelvis Sverige, er Danmark det eneste land i Norden hvor antallet af hjemløse stiger. I Sverige er der sket en stabilisering og i Finland og især Norge er der sket et markant fald. Også på hjemløshed hos unge klarer Danmark sig dårligst. Hyppigheden af unge hjemløse er således størst i Danmark.

I tællingen fra 2019 ser det ud til at Danmark for første gang i 12 år er ved at vende udviklingen. Således er tallet for hjemløshedhed i Danmark stagnerende. Antallet af unge hjemløshed er for første gang gået ned. Det er nu 72 % højere end i 2009.

De finske og norske forbilleder handler om Housing First

Analysen viser at det nytter at skabe en national strategi for at knække kurven – og Norge og Finland ser ud til at have fundet måden hvorpå det kan ske: Forenklet sagt har man i begge lande satset på Housing first – det vil sige en bred socialpolitisk indsats koblet med en boligpolitik, som sikrer reelt billige boliger, der hvor de unge hjemløse er og en betalingsevne hos udsatte borgere, som sikrer at der er penge til husleje.

Desuden er der klare aftaler på tværs af stat og kommuner om hvordan der er tilstrækkeligt med boliger og social støtte til hjemløse borgere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyheder om alliancens arbejde, medlemmerne og de opnåede resultater.