Helt Hjem – kan vi investere i unges vej ud af hjemløshed?

 

Helt hjem er et investeringsprogram under udvikling. Tesen er, at vi kan overkomme økonomiske og organisatoriske barrierer, hvis vi bruger sociale investeringer som murbrækker.

Baggrund for Helt Hjem

Vi ved at langt de fleste unge kan komme ud af hjemløshed, hvis de får en permanent, betalelig bolig og tilstrækkelig støtte til at håndtere de udfordringer, der er med til at skubbe dem ud i hjemløsheden.

Men boligmarkedet er i disse år under voldsomt pres, og antallet af billige boliger bliver stadigt mindre. Desuden får mange kommuner sværere ved at finde ressourcer til håndteringen af komplekse sociale problemstillinger. Endelig viser en række analyser, at mange unge i dag har vanskeligt ved at finde en plads i samfundet. Selvom de unge fastholder en bolig, kommer kun få videre i uddannelse eller beskæftigelse. Og godt hver fjerde ung under 25 år føler sig ensom.

Udviklingsprojekt frem mod social investeringscase

Derfor har Hjem til Alle Alliancen sammen med Nordic Development Corporation taget initiativ til at udforske nye og bæredygtige måder at tilvejebringe flere betalelige boliger og sikre intensiv, fleksibel og individuelt tilrettelagt social støtte og adgang til fællesskaber for unge, der ikke har et hjem.

Idéens grundelementer er:

1. Hjemløse unge tilbydes bolig i private såvel som almene studie- og ungdomsboliger, hvor de bor sammen med andre unge, der ikke har oplevet hjemløshed.

2. Der arbejdes aktivt med at etablere et inkluderende fællesskab blandt de unge, der bor sammen, for at give hjemløse unge adgang til et nyt ressourcestærkt fællesskab.

3. De unge får individuelt tilrettelagt, intensiv bostøtte samt støtte til at håndtere fx misbrug, psykisk lidelse, etablering af netværk samt adgang til uddannelse og beskæftigelse.

Fire kommuner har givet tilsagn om at deltage i et udviklingsforløb, der har til formål at udvikle en social investeringscase, hvor bolig, støtte og fællesskab går hånd i hånd.

Bikubenfonden støtter det indledende arbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyheder om alliancens arbejde, medlemmerne og vores fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.