Helt Hjem – bolig, støtte og fællesskab

 

Helt hjem er en løsning for unge i hjemløshed eller i risiko for at komme det. De unge tilbydes egen bolig, social støtte til at bo i den og adgang til at blive en del af meningsfulde fællesskaber. Løsningen er udviklet af fire kommuner

 

Baggrund for Helt Hjem

Vi ved at langt de fleste unge kan komme ud af hjemløshed, hvis de får en permanent, betalelig bolig og tilstrækkelig støtte til at håndtere de udfordringer, der er med til at skubbe dem ud i hjemløsheden.

Men boligmarkedet for unge er i disse år under pres, og antallet af betalelige boliger dækker ikke behovet. I Helt Hjem finder kommunen derfor en bolig til den unge og tilbyder samtidig den unge evidensbaseret social bostøtte. For selvom unge i en hjemløs situation får en bolig, viser analyser, at unge i langt højere grad fastholder en bolig, hvis de støttes i at mestre livet. Samtidig ved vi, at særligt unge i udsatte positioner oplever at være ensomme. I Helt Hjem bliver alle unge inviteret ind og støttet i at deltage i fællesskaber og styrke eget netværk.

Modeludviklingen er igang

Med kombinationen af tre aktive ingredienser – bolig, støtte og fællesskab – består Helt Hjem af en løsning, der har som ambition at løfte unge ud af hjemløshed og ind i eget hjem, hvor de trives, deltager i fællesskaber, har tilknytning til job eller uddannelse og selv oplever at mestre livet.

Helt Hjem består i, at:

  1. Hjemløse unge tilbydes bolig i private såvel som almene studie- og ungdomsboliger, hvor de bor alene eller sammen med andre unge, der ikke nødvendigvis har oplevet hjemløshed.
  2. Der arbejdes aktivt med at etablere et inkluderende fællesskab blandt de unge, i boligområdet, for at give hjemløse unge adgang til et nyt ressourcestærkt fællesskab.
  3. De unge får individuelt tilrettelagt, intensiv bostøtte baseret på evidens (såkaldt CTI-støtte) samt støtte til at håndtere fx misbrug, psykisk lidelse, etablering af netværk samt adgang til uddannelse og beskæftigelse.

Det er Aarhus, København, Roskilde og Høje Taastrup kommuner der i regi af Hjem til Alle alliancen arbejder med modeludviklingen.

Socialstyrelsen, Bikubenfonden, VELUX FONDEN og Realdania støtter videreudvikling, evaluering og formidling af løsningen i årene frem mod 2024.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.