Den ultra-korte version

De oprindelige partnere bag alliancen er Bikubenfonden, Realdania, Helsefonden og Københavns Kommune.

De fire tog i 2016 initiativ til at samle en alliance om at stoppe stigningen i antallet af hjemløse unge i Danmark.

 

Første fælles skridt var et stormøde som samlede 80 aktører om den fælles dagsorden. Opgaven var at forstå problemstillingen i dybden og begynde at udvikle nye ideer:  Hvad skal der til, hvis vi vil knække kurven, lød spørgsmålet. Stormødet lagde grunden for meget af det, alliancen siden har arbejdet med.

 

I den første tid var Hjem til Alles sekretariat en del af Bikubenfonden. I 2017 blev Hjem til Alle alliancen etableret med en bagvedliggende forening, Hjem til Alle foreningen, med egen bestyrelse og sekretariat.

 

Hjem til Alles partnerkreds udvides løbende med de partnere, som kan styrke alliancens arbejde for at nå målet: At stoppe hjemløshed blandt unge.

Den udenlandske inspiration

Hjem til Alle bygger på en nyere tradition for at invitere flere aktører med i arbejdet for at stoppe hjemløshed.

Hjem til Alle alliancen er etableret med inspiration fra det canadiske Plan to End Homelessness, som blev etableret i Calgary i 2008. Siden har alliancen også trukket på erfaringer fra A Way Home med base i Toronto, Canada. Begge initiativer arbejder med afsæt i Collective Impact for at stoppe hjemløshed. Collective Impact er en metodisk ramme for at skabe strukturel forandring gennem tæt, strategisk samarbejde og koordination mellem en bred kreds af aktører.

Med tiden er vi i Hjem til Alle blevet stadig mere fokuseret på hvordan en alliance kan være med til at sætte en ny dagsorden for selve måden vi forstår og arbejder med hjemløshed både blandt politikere, administratorer, praktikere og i den brede befolkning.

 

Collective Impact som inspiration

Collective Impact bygger på en række principper for samarbejde og samskabelse mellem en bred kreds af partnere.

Collective impact er en metodisk ramme som er udviklet og beskrevet især i amerikans og canadisk litteratur. Hjem til Alle alliancen har især i sine første år trukket på metodens modeller for samarbejde og gensidig information. Collective Impact betoner betydningen af at alliancers arbejde sker med afsæt i fælles viden og løbende indsamling af data. Det princip står centralt for Hjem til Alle.

Hjem til Alle alliancen blev i 2018 evalueret af PLUSS Leadership. Målet var at omsætte Collective Impact til en dansk model, med en række indikatorer, som kan vise, om en alliance trives og hvor effektfuldt partnersamarbejdet er.

Læs her: Evaluering af Hjem Til Allealliancen, 2018

Læs her om Collective Impact hos den amerikanske organisation: Collective Impact Forum

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.