Hjem til Dig

Frivillige værter åbner deres hjem for unge uden fast base

 

Vil du være vært

Baggrunden

 

I England har Nightstop i 30 år  matchet unge i hjemløshed med frivillige værter. De frivillige værter tilbyder et ledigt værelse i en kortere periode. Værelset er en tryg base for en stund og et alternativ til at sove på gaden, på Herberg eller på en tilfældig sofa. Nightstop er udviklet og drives af den britiske organisation Depaul

Inspireret af erfaringerne fra Nightstop udvikler og afprøver Røde Kors nu Hjem til Dig – en dansk tilpasset version af Nightstop. Udviklingen og afprøvningen sker i regi af Hjem til Alle alliancen.

For mig handler det om næstekærlighed. Her er en måde for mig til at kunne gøre noget konkret for et andet menneske, uden at det kræver ret meget af mig

 

Hans Henrik, vært i Hjem til Dig

Om Hjem til Dig

Hjem til Dig er et tilbud til unge mellem 18-29 år, der ikke har en fast base. De unge er fx sofasovere eller kommer fra konfliktfyldte hjem. I hjem til Dig får unge mulighed for at bo hos en frivillig vært/værtsfamilie i 3-6 måneder.

Det giver ro og overskud til at komme godt videre i bolig. For mange unge kan det at få en stabil base være netop det skridt, der fører til, at de kommer godt i gang med voksenlivet.

Parterne bag

Hjem til Dig drives i sin pilotfase i et samarbejde med i København, Aarhus og Roskilde kommuner fra 2018-2021. Målet er at udvikle og inspirere til nye muligheder for unge, der ikke matcher eksisterende midlertidige tilbud, men har brug for en stabil og tryg base, for at finde en mere permanent bolig.

Desuden ønsker vi med Hjem til Dig, at udforske nye former for frivilligt engagement og civilsamfundsinddragelse i arbejdet for at stoppe hjemløshed blandt unge. Vi ved, at mange danskere ønsker at bidrage til at unge trives.

Hjem til Dig er et samarbejde i Hjem til Alle alliancen mellem Røde Kors, København, Aarhus og Roskilde Kommune. Udviklings- og testperioden er finansieret af Bikubenfonden, Oak-Foundation Denmark og Røde Kors.

Vil du vide mere om Hjem til Dig, så se mere her eller kontakt hjemtildig@rodekors.dk eller til Hjem til Alles sekretariat som du finder her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.