Der skal en samlet indsats til

I Hjem til Alle alliancen tror vi på, at vi kan skabe et hjem – og dermed et liv inden for fremfor på kanten af fællesskabet – for de 2.000 danske unge, som står uden et hjem, de kan kalde deres eget. Vores ambition er at afskaffe hjemløshed blandt unge i Danmark ved at skabe boliger og sociale indsatser i hele landet, som hjælper de unge ud af hjemløsheden.

Ingen aktør kan alene løfte opgaven med at få de unge ud af hjemløsheden. Derfor bringer alliancen de aktører sammen, der kan løfte udfordringen – både lokalt og nationalt. Vi samler myndigheder, investorer, civilsamfund og virksomheder om at skabe 360° løsninger til de hjemløse unge, for vi tror på, at vi alle har en fælles interesse i at skabe et hjem til de 2.000 danske unge uden et hjem.

For os handler det ikke kun om at finde de unge hjemløse et fysisk hjem, men om at give dem et hjem, hvor de kan udfolde deres liv

Vores boligløsninger matcher de unges behov

Hjem til Alle alliancen udvikler boligløsninger, som er specifikt målrettet unge hjemløse. Vi inddrager de unge i processen, så vores boligkoncepter matcher deres ønsker og behov. Desuden arbejder vi ud fra en bevidsthed om, at der ikke skal dannes ghettoer for unge hjemløse, men at de unge naturligt skal indgå i nye nabofællesskaber.
Vi arbejder for at unge får en stabil boligsituation med tilstrækkelig støtte til at den unge kan føle sig hjemme og begynde at forfølge sine drømme, komme igang med en uddannelse, komme ud af ensomhed og med tiden blive selvforsørgende.
I samarbejde med repræsentanter fra civilsamfundet, offentlige myndigheder og det private erhvervsliv arbejder vi med 3 spor:
  • Vi arbejder for at skabe reelt billige boliger
  • Vi arbejder for at unge får tilstrækkelig social støtte
  • Vi arbejder for en bedre forebyggelse af hjemløshed

Vi leverer konkrete løsningsmodeller, der skaber boliger til unge hjemløse

For os handler dét at skaffe et hjem til de unge ikke kun om at finde dem et fysisk hjem, som de kan kalde deres eget, men om at give dem et hjem, hvor de kan udfolde deres liv. Det kan kun lade sig gøre med en 360° indsats. En indsats, der ud over tag over hovedet også inkluderer social support tilpasset den unges livssituation og behov.

Hjemløshed er ikke en endestation
Alliancens arbejde med at bringe unge ud af hjemløshed tager udgangspunkt i den evidensbaserede tilgang Housing First. Tilgangen betyder konkret, at den unge støttes i at komme ud af hjemløshed og i gang med et ungdoms- og voksenliv som alle andre. Først og fremmest skal den konstante uro om hvor den unge kan sove næste nat eller næste uge stoppes. En bolig er derfor det første, der skal være på plads, før den unge kan arbejde med andre sociale problemer i sit liv. Heri ligger en opfattelse af, at hjemløshed ikke er en social endestation, men en situation, som den unge midlertidigt befinder sig i, og med de rette tiltag kan hjælpes videre fra.

Et hjem i mental og fysisk forstand
Med afsæt i Housing First-princippet arbejder vi for at unge først og fremmest for en stabil boligsituation, der er sammenlignelig med andre unges. Det vil sige en bolig, som eksempelvis er en ungdomsbolig eller et kollegium. Men mange unge, der befinder sig i hjemløshed er ikke parat til bare at bo som andre unge. De har brug for støtte til at få en hverdag til at fungere, de har brug for at skabe nye venskaber og relationer, som kan bakke op om det liv, som de gerne vil leve.

Derfor arbejder vi for at alle boligløsninger også handler om social støtte og om fællesskaber. Der er brug for helhedsorienterede løsninger inden for sundhed, fællesskab og job eller uddannelse. Og det kan kun ske gennem tætte og nytænkende alliancer mellem offentlige-, private- og samfundsorganisationer, og i tæt samarbejde med den unge selv.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyheder om alliancens arbejde, medlemmerne og de opnåede resultater.