Der skal en samlet indsats til

I Hjem til Alle alliancen tror vi på, at vi kan skabe et hjem – og dermed et liv inden for fremfor på kanten af fællesskabet – for de 2.300 danske unge, som står uden et hjem, de kan kalde deres eget. Vores ambition er at afskaffe hjemløshed blandt unge i Danmark ved at skabe boliger og sociale indsatser i hele landet, som hjælper de unge ud af hjemløsheden.

Ingen aktør kan alene løfte opgaven med at få de unge ud af hjemløsheden. Derfor bringer alliancen de aktører sammen, der kan løfte udfordringen – både lokalt og nationalt. Vi samler myndigheder, investorer, civilsamfund og virksomheder om at skabe 360° løsninger til de hjemløse unge, for vi tror på, at vi alle har en fælles interesse i at skabe et hjem til de 2.300 danske unge uden et hjem.

For os handler det ikke kun om at finde de unge hjemløse et fysisk hjem, men om at give dem et hjem, hvor de kan udfolde deres liv

Vores boligløsninger matcher de unges behov

Hjem til Alle alliancen udvikler boligløsninger, som er specifikt målrettet unge hjemløse. Vi inddrager de unge i processen, så vores boligkoncepter matcher deres ønsker og behov. Desuden arbejder vi ud fra en bevidsthed om, at der ikke skal dannes ghettoer for unge hjemløse, men at de unge naturligt skal indgå i nye nabofællesskaber.
Vi arbejder for at unge får en stabil boligsituation med tilstrækkelig støtte til at den unge kan føle sig hjemme og begynde at forfølge sine drømme, komme igang med en uddannelse, komme ud af ensomhed og med tiden blive selvforsørgende.
I samarbejde med repræsentanter fra civilsamfundet, offentlige myndigheder og det private erhvervsliv arbejder vi med 3 spor:
  • Vi arbejder for at skabe reelt billige boliger
  • Vi arbejder for at unge får tilstrækkelig social støtte
  • Vi arbejder for en bedre forebyggelse af hjemløshed

Vi leverer konkrete løsningsmodeller, der skaber boliger til unge hjemløse

For os handler dét at skaffe et hjem til de unge ikke kun om at finde dem et fysisk hjem, som de kan kalde deres eget, men om at give dem et hjem, hvor de kan udfolde deres liv. Det kan kun lade sig gøre med en 360° indsats. En indsats, der ud over tag over hovedet også inkluderer social support tilpasset den unges livssituation og behov.

Hjemløshed er ikke en endestation
Alliancens arbejde med at bringe unge ud af hjemløshed tager udgangspunkt i den evidensbaserede tilgang Housing First. Tilgangen betyder konkret, at boligen er det første, der skal være på plads, før man kan arbejde med andre sociale problemer i den unges liv. Heri ligger en opfattelse af, at hjemløshed ikke er en social endestation, men en situation, som den unge midlertidigt befinder sig i, og med de rette tiltag kan hjælpes videre fra.

Et hjem i mental og fysisk forstand
Med afsæt i Housing First-princippet arbejder vi med et 24/7 support koncept. Vi vil skabe helhedsorienterede løsninger inden for sundhed, fællesskab og job eller uddannelse til den unge hjemløse. 24/7 support er den sociale indsats, der skal kobles til vores konkrete boligløsninger. Den unge skal hjælpes til at etablere et hjem i både mental og fysisk forstand. Og det kan kun ske gennem tætte og nytænkende alliancer mellem offentlige-, private- og samfundsorganisationer, og i tæt samarbejde med den unge selv.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyheder om alliancens arbejde, medlemmerne og de opnåede resultater.