Brug for at udfordre barrierer

Hjemløsheden blandt unge er steget de seneste ti år.

En af de væsentlige barrierer for at hjælpe unge ud af hjemløshed er adgang til betalelige boliger, adgang til sammenhængende social støtte og adgang til sociale neværk og fællesskaber, der kan bakke op på vejen ud af hjemløshed.

Barriererne kan ikke overkommes af en aktør alene. Der er derimod  brug for at nytænkning på tværs af kommuner, civilsamfund, almene og private boligaktører samt private investorer og fonde.

Hjem til Alles partnere samarbejder om at udvikle og afprøve løsninger, der demonstrerer, hvordan udfordringer og barrierer kan overkommes lokalt.

Gennem udvikling og afprøvning viser alliancen nye veje at gå, for at sikre alle unge adgang til betalelige boliger, social støtte og nye netværk og fælleskaber.

Løsningerne viser, hvordan nye tilgange, nye aktører og nye ressourcer kan bringes i spil for at stoppe hjemløshed. Målet er at inspirere flere til at gå nye veje og samarbejde på tværs af sektorer, for at stoppe hjemløshed blandt unge.

Nogle af alliancens løsninger viser vi på disse sider.

 

For os handler det ikke kun om at finde de unge hjemløse et fysisk hjem, men om at give dem et hjem, hvor de kan udfolde deres liv

Jens Elmelund, Administrerende direktør i KAB, partner i Hjem til Alle

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.