Bo Sammen– private kollegier reserverer plads til unge hjemløse

 

Unge hjemløse er først og fremmest unge – og de drømmer om at bo og leve som andre unge. Bo Sammen – er en boligmodel, der giver hjemløse unge adgang til både en bolig og et hverdagsfællesskab med andre unge.

Unge bor sammen på kollegier

Bo-Sammen er en boligmodel, der giver hjemløse unge adgang til både en bolig og et hverdagsfællesskab med andre unge. Grundtanken er, at unge i hjemløshed først og fremmest ønsker at bo som og med andre unge – og at bolig, støtte og fællesskab må gå hånd i hånd.

I Bo-Sammen reserverer private, fondsejede kollegier 10-20% af boligerne på fondens kollegier. De reserverede boliger stilles til rådighed for hjemløse unge, som er studerende eller har en ambition om at blive det indefor et år.

Unge i hjemløshed henvises fra den lokale kommune, som også støtter de unge i at komme godt ind i boligen og godt videre i livet. De øvrige 80-90% af boligerne er til studerende, der kommer ind via almindelig venteliste.

Læs mere om de første erfaringer fra 3 kollegiers test af ideen her

 

 Bo-sammen-en ny start for hjemløse unge 2019

Det er aldrig så godt at samle unge, der har det så skidt under samme tag. Det bringer alt mulig dårligdom med sig. Så tror jeg, det er bedre at bo på kollegie og blive “normaliseret”

tidligere hjemløs ung, nu studerende kollegianer

Parterne bag

Hjem til Alle alliancens partnere er optaget af, hvordan unge i hjemløshed kan få adgang til den eksisterende boligmasse. Der er brug for at tilvejebringe flere betalelige boliger, hvis vi vil stoppe hjemløshed blandt unge. Og boligerne skal møde unges behov.

Bo-Sammen er en af alliancens første forsøg på at vise, hvordan den udfordring kan overkommes. Bo-Sammen er blevet til i et samarbejde mellem Bikubenfondens kollegier og Københavns og Odense kommune.

Erfaringerne har inspireret Lauritzenfonden til at stille to boliger til rådighed for udstte unge på deres kollegie i Herlev kommune.

Udbredelse

Bo-Sammen er et eksempel på, hvordan et samarbejde mellem kommuner og private boligaktører som fx fonde, der ejer studie- og kollegieboliger, udnytter den eksisterende boligmasse, så den kommer hjemløse unge til gavn. Der findes 4.000 fondsejede kollegieboliger i Danmark. Dertil kommer en række andre private boligaktører, der ejer kollegieboliger. Så der er basis for, at fonde og private boligaktører kan bidrage til at stoppe hjemløshed blandt unge ved at reservere en mindre del af deres boliger til unge i hjemløshed.

Samtidig viser Bo-Sammen, hvordan bolig og adgang til unge-fællesskaber kan være et væsentligt skridt på vejen ud af hjemløshed.

Bo-Samen er udpeget som eksempel på lovende social innovation af såvel Center for Offentlig Innovation i Danmark og den europæiske Housing Solutions Hub.

Vil du vide mere, så kontakt Hjem til Alles sekretariat på info@hjemtilalle.dk

Du kan læse Center til Offentlig Innovations beskrivelse her

Du kan læse Housing Solution Hubs publikation, 50 Out of the box solutions to end homelessness her

Vores erfaring peger på, at det er en rigtig god måde for de unge at komme igang med at skabe et godt ungdomsliv – på lige fod med de andre unge i området. Det er et fantastisk eksempel på, hvordan vi kan hjælpe nogle af vores udsatte unge bedre på vej, når flere i samfundet tager et ansvar.

Brian Dybro, Rådmand (SF), Odense Kommune, partner i Hjem til Alle alliancen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.