Omstilling af hjemløseindsatsen

Tænk, hvis sagsbehandleren på jobcentret dengang havde sagt til mig ”Vi har en bolig, du kan flytte ind i med det samme”.

Simon Sørensen, erfaringsekspert

Vi ved, hvad der skal til – nu skal vi omstille

Den seneste hjemløsetælling viste med al tydelighed, at Housing First-tilgangen virker. De kommuner der har nedbragt hjemløsheden markant fra 2019 til 2022 er samtidig kommuner, der har arbejdet fokuseret og strategisk med en hjemløseindsats, som kobler boliger og tilstrækkelig social støtte.

Der er med hjemløsereformen, som trådte i kraft 1. oktober 2023, kommet et større incitament i kommunerne til at omstille indsatsen til en Housing First-baseret tilgang. Dermed styrkes fundamentet for at kunne stoppe hjemløshed blandt unge.

I alt for lang tid har vi samlet udsatheden og institutionaliseret mennesker, der har brug for hjælp til at komme på fode. Nu er tiden inde til, at vi i stedet skal gøre det, vi ved virker. Housing First er et opgør med hjemløshed, hvor man i langt højere grad fokuserer på at hjælpe mennesker varigt ud af hjemløshed – frem for primært at håndtere deres hjemløshed.

Der venter et langt sejt træk, hvor vi sammen skal gøre ambitioner til lokal virkelighed. Hjem til Alle følger det politiske tæt og understøtter både nationale og lokale tiltag for at nedbringe hjemløshed.

Kom godt i gang med Housing First – et værktøj til kommuner og lokale aktører

Nye rammer for Housing First-tilgangen betyder både nye muligheder og nye udfordringer. I Hjem til Alle hat vi samlet inspiration, viden og værktøjer, som forhåbentlig kan hjælpe omstillingen på vej lokalt.

Kom godt i gang med Housing First her

Kom godt i gang med Housing First – et værktøj til kommuner og lokale aktører

Nye rammer for Housing First-tilgangen betyder både nye muligheder og nye udfordringer. I Hjem til Alle hat vi samlet inspiration, viden og værktøjer, som forhåbentlig kan hjælpe omstillingen på vej lokalt.

Kom godt i gang med Housing First her

 

Et af problemerne i Danmark har været, at jeres Housing First-tilgang har været mere spredt, lokal og projektorienteret end i Finland. Nøglen til den finske succes har været billige boliger og en samlet national plan.

Juha Kaakinen, seniorrådgiver i Y-Foundation og pionér i udbredelsen af Housing First i Finland (udtalt til Kristeligt Dagblad, oktober 2021)

Med hjemløsereformen har vi et politisk mål om at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark

Med hjemløsereformen (aftalt i 2021 of vedtaget i 2023) fik vi et fælles politisk mål om at afskaffe langvarig hjemløshed, og dertil en ny retning i selve tilgangen til problemet. Med en national Housing First strategi er der nu fokus på at sikre mennesker i hjemløshed adgang til betalbare boliger og støtte i egen bolig. Samtidig skal vi gøre op med , at mennesker bor i halve og hele år på herberger.

Med hjemløsereformen er det bl.a. besluttet, at:

  • Tilvejebringelse af flere markant billige boliger med en husleje på 3500,-/md
  • Omlægning af økonomien mellem stat og kommuner, så det bedre kan betale sig for kommuner at give støtte i egen bolig frem for at have borgere boende på herberger i lang tid
  • Oprettelse af ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de mere intensive støttemetoder efter Housing First tilgangen

Læs mere om hjemløsereformen på ministeriets hjemmeside