Omstilling af hjemløseindsatsen

Jeg har mødt og talt med mange hjemløse, og fælles for dem alle er, at de drømmer om at have deres egen bolig, deres eget hjem. Alligevel ender mange hjemløse med at bo i alt for lang tid på herbergerne. Derfor giver vi nu kommunerne en større tilskyndelse til at give de hjemløse en bolig med dén sociale hjælp og støtte, der skal til, for at en ny bolig også kan blive et hjem.

Astrid Krag, Social- og ældreminister

Vi ved, hvad der skal til – nu skal vi omstille

Hjem til Alle arbejder for en omstilling af hjemløseindsatsen, hvor vi går fra at håndtere hjemløshed til at stoppe hjemløshed. I alt for lang tid har vi samlet udsatheden og institutionaliseret mennesker, der har brug for hjælp til at komme på fode. Nu er tiden inde til, at vi i stedet skal gøre det, vi ved virker: at tilbyde mennesker i hjemløshed bolig med støtte i egen bolig.

For mange barrierer har stået i vejen for de egentlige løsninger. Derfor har vi i alliancen fokus på at mobilisere opbakning til at ændre det system, der er med til at fastholde unge i hjemløshed. Vi mener, at der med hjemløseaftalen fra november 2021, er et bedre fundament for at komme i mål med at stoppe hjemløshed blandt unge.

Der venter et langt sejt træk, hvor vi sammen skal gøre ambitioner til lokal virkelighed. Hjem til Alle følger det politiske tæt og understøtter både nationale og lokale tiltag for at stoppe hjemløshed.

 

De kan i Finland og Norge – vi kan også i Danmark

Mens hjemløsheden i Danmark desværre er steget med 30 pct. på 10 år, har Norge og Finland formået at halvere antallet af mennesker i hjemløshed. Det markante fald i antallet af mennesker i hjemløshed i Norge og Finland er et resultat af et flerårigt arbejde med en Housing First baseret tilgang, og med målsætning om tilvejebringelse af billige boliger. Særligt Finland har flyttet mennesker og ressourcer ud af herberger og ind i boliger.

 

Et af problemerne i Danmark har været, at jeres Housing First-tilgang har været mere spredt, lokal og projektorienteret end i Finland. Nøglen til den finske succes har været billige boliger og en samlet national plan.

Juha Kaakinen, seniorrådgiver i Y-Foundation og pionér i udbredelsen af Housing First i Finland (udtalt til Kristeligt Dagblad, oktober 2021)

Med hjemløsereformen fra 2021 har vi et politisk mål om at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark

Med hjemløseaftalen fra november 2021 fik vi et fælles politisk mål om at afskaffe langvarig hjemløshed, og dertil en ny retning i selve tilgangen til problemet. Med omlægningen til en national Housing First strategi, er der nu fokus på at sikre mennesker i hjemløshed adgang til billige boliger og støtte i egen bolig. Hermed gøres der op med, at mennesker bor i halve og hele år på herberger.

Med hjemløseaftalen fra november 2021 er det bl.a. besluttet, at:

  • Tilvejebringe 4050 flere markant billige boliger med en husleje på 3500,-/md
  • Omlægge økonomien mellem stat og kommuner, så det bedre kan betale sig for kommuner at give støtte i egen bolig frem for at have borgere boende på herberger i lang tid
  • Oprette en ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de mere intensive støttemetoder efter Housing First-tilgange

Læs mere om hjemløseaftalen på ministeriets hjemmeside