Hjem til Alle alliancen

Hjem til Alle er en alliance af forskellige partnere, der er gået sammen om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark.

Tilsammen tæller vi de aktører, der har en del af ansvaret for at forandre udviklingen i Danmark:

  • De myndigheder, der har ansvaret for at garantere sociale ydelser og støtte til de unge. Både store kommuner med mange hjemløse og kommuner i provinsen, som oplever at antallet af hjemløse nu stiger.
  • Den almene boligsektor, der er nøgleaktør når det handler om at skabe betalelige boliger til de unge
  • Private investorer, der ønsker at bidrage til at stoppe hjemløshed blandt unge gennem investeringer i boliger og nye innovative løsninger.
  • De frivillige organisationer, der gennem årtier har opbygget kompetence i at støtte udsatte mennesker med konkret hjælp og med at skabe netværk, relationer og ligeværdige fællesskaber
  • Fonde som ønsker at bidrage til et langsigtet arbejde på tværs af sektorer.

Vi tror på, at hjemløshed kan stoppes, hvis vi sikrer at alle unge har adgang til bolig, støtte og fællesskab. Det har erfaringer med Housing First vist.

Grundtanken i Housing First er, at alle har brug for et hjem. Et hjem er en basal menneskeret. Derfor skal unge først og fremmest have en stabil bolig og derfra have den støtte og det netværk de har brug for, for at komme godt ind i voksenlivet.

Som alliance arbejder vi for at stoppe hjemløshed blandt unge ved at udvikle ny viden om hjemløshed blandt unge og om hvordan vi løser problemet. Vi bringer partnere sammen om at teste bolig- og støtteløsninger, der kan inspirere til at gå nye veje og vi mobiliserer opbakning og ressourcer til den fælles sag. Alt sammen for at stoppe hjemløshed blandt unge

Hjem til Alle alliancen er dannet af partnere, der oplever at der er brug for en alliance, hvor vi på tværs af sektorer arbejder dedikeret for at skabe de forandringer, der skal til for at stoppe hjemløshed blandt unge.

 

Vi arbejder sammen for at reformere det danske hjemløsearbejde. Vi skal stoppe hjemløshed blandt unge.

Alle har brug for et hjem.

 

Aktører i alliancen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.