Vi vil udelukkende måles på de løsninger, vi skaber

Hjem til Alle alliancen blev etableret i januar 2016. I dag består alliancen af 19 partnere, som står sammen om at forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark. Alliancen drives af et sekretariat, der har ansvaret for at facilitere nye samarbejder, og som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål, forslag eller et ønske om at bidrage til Hjem til Alle alliancens arbejde. Hjem til Alle alliancen blev etableret med den ambition at afskaffe hjemløshed blandt unge i Danmark. Tallet for unge hjemløse stiger. Vi ønsker at knække den negative kurve for hjemløshed blandt unge i Danmark ved at levere løsninger, som skaber konkrete resultater gennem styrket og nyt samarbejde blandt alle relevante aktører på landsplan. Vi arbejder kontinuerligt med at skabe alliancer mellem myndigheder, virksomheder, civilsamfund og investorer, som netop kan levere nye bolig- og socialløsninger til de unge hjemløse. For vi vil udelukkende måles på de løsninger, vi skaber.

Vi bygger lokale alliancer mellem myndigheder, virksomheder, civilsamfund og investorer

Sekretariatet har ansvaret for den daglige administration og ledelse af Hjem til Alle alliancen

Her udtænker vi blandt andet modeller for, hvordan du eller din organisation kan være med og bidrage til alliancens arbejde. Derudover arbejder vi med rådgivning, lokale alliancer og dataindsamling.

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål, forslag eller ønsker at bidrage til Hjem til Alle alliancens arbejde.

 

Kontakt sekretariatet

 

Hjem til Alle alliancen består af 19 partnere. Deres rolle er at kvalificere alliancens retning og bane vejen for, at vi kan udvikle konkrete løsninger, der kan skaffe boliger til unge hjemløse i Danmark.

Foreningen Hjem til Alles bestyrelse


Agi Csonka, bestyrelsesformand –
Villumfonden

Søren Kaare-Andersen, næstformanddirektør i Bikubenfonden

Mia Mangheziprojektudviklingsdirektør PensionDanmark

Thomas Prehn – direktør i Ungdommens Røde Kors

Charlotte Markussen – direktør i Høje Taastrup Kommune

Jens Elmelund – administrerende direktør i KAB

Bent Madsen – administrerende direktør i BL – Boligselskabernes Landsforening

Robert Olsen – forstander for Kofoeds Skole

Alliancepartnere

Bikubenfonden
Københavns Professionshøjskole
Helsefonden
Københavns Kommune
Sand
KL
Ungdommens Røde Kors
KAB
Realdania
Aarhus Kommune
Røde Kors
BL
Kofoeds Skole
Høje Taastrup Kommune
Projekt UDENFOR
Odense Kommune
NREP

Det mener vi

I Hjem til Alle alliancen vil vi ikke acceptere, at 2.000 unge mennesker i Danmark udsættes for et liv i hjemløshed – om det være sig på sofaer, gaden eller herberger – med den usikkerhed og de sociale konsekvenser, det medfører. Men hverken kommunerne, frivillige organisationer eller andre aktører kan løse problemet alene. Og derfor tror vi på, at en samarbejdende og helhedsorienteret indsats er vejen frem. Hjemløshed handler om mere end at mangle en bolig Hjemløshed hænger ofte sammen med social udsathed. Det kan være økonomiske eller personlige forhold og problemer, som kan gøre det vanskeligt at finde en bolig og fungere her. For at lykkes med at bringe udsatte unge ud af hjemløsheden, mener vi derfor, at der er behov for mere end nøglerne til egen bolig. Støtte, fællesskab, uddannelse eller job samt fokus på mental og fysisk sundhed ser vi som vigtige forudsætninger for, at den unge for alvor kommer ud af hjemløsheden – for altid. Systemet må aldrig være en hindring for boligløsninger for hjemløse unge I Hjem til Alle alliancen sætter vi de unge hjemløse først. Vi inddrager de unge og tager udgangspunkt i deres behov. Den sunde fornuft skal altid råde. Derfor står alliancen også sammen om at sænke de barrierer, der står i vejen for at afprøve og virkeliggøre konkrete løsninger og boligformer, som kan hjælpe unge ud af hjemløshed. Hjem til Alle alliancen består af 19 partnere. Deres rolle er at kvalificere alliancens retning og bane vejen for, at vi kan udvikle konkrete løsninger, der kan skaffe boliger til unge hjemløse i Danmark.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyheder om alliancens arbejde, medlemmerne og de opnåede resultater.