Viden om hjemløshed blandt unge

og hvordan vi stopper det

Hjemløshed blandt unge er faldet fra 2019-2022

Hjemløsheden i Danmark er nu endelig faldende, efter at den over ti år steg markant, særligt blandt unge. I VIVEs seneste hjemløsetælling fra september 2022 blev der registreret 5800 mennesker i hjemløshed, og ud af dem er 1600 ml. 18 og 29 år. (ca. 30 pct.) Det er dog væsentligt at påpege, at hjemløshed blandt unge inden da steg med hele 72 pct. på ti år. Selv om vi nu er på rette vej, er vi stadig på et niveau, der tidligere alarmerede politikere og organisationer og lagde kimen til den seneste hjemløsereform.

Hent VIVE’s rapport “Hjemløshed i Danmark 2022 – national kortlægning”

Centrale rapporter

 

Sådan stopper vi hjemløshed – det næste store skridt (Kraka, 2021)

Kraka sammenstiller her i rapporten eksisterende viden og bidrager med nye beregninger til at svare på spørgsmålet: Hvordan kan vi stoppe hjemløsheden i Danmark frem mod 2030?
Rapporten konkluderer bl.a. at der er behov for tidlige indsatser og Housing First baserede tiltag.

 

Udbredelsen af Housing First – Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark (Vive og Rambøll, 2020)

I rapporten udfoldes muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark. Det konkluderes, at de kommuner som lykkedes med Housing First, har systematiske procedurer for at skaffe boliger og tilbyde borgerne tilstrækkelig social støtte – samt tætte samarbejder mellem de forskellige aktører og afdelinger i kommunen.

 

Hjemløshed i ungdommen – En registerbaseret undersøgelse af unges forløb før og efter en hjemløshedssituation

Konklusionen er klar: hjemløshed i ungdommen er alvorligt. Det viser sig blandt andet ved, at dødeligheden for denne gruppe unge er op mod 20 gange højere end for øvrige unge. Derudover er mere end to tredjedele hverken i beskæftigelse eller i uddannelse ni år efter de unge blev registreret i hjemløshed.

 

Hjemløshed i Danmark 2022 – VIVE’s nationale kortlægning

Kortlægningerne af hjemløshed har været gennemført hvert andet år siden den første kortlægning i 2007, og kortlægningen i 2019 er dermed den syvende landsdækkende kortlægning. Rapporten tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og af hjemløshedens geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner.