Viden om hjemløshed blandt unge

og hvordan vi stopper det

Hjemløsheden i Danmark stiger – særligt blandt unge

I VIVEs seneste tælling i 2019 blev der registeret 6.400 mennesker i hjemløshed. Ud af dem var 2000 personer ml. 18 og 30 år. Hjemløsheden i Danmark har generelt været stigende de seneste ti år, særligt blandt unge. På ti år er hjemløshed blandt unge steget med hele 72 pct.

Hent VIVE’s rapport “Hjemløshed i Danmark 2019 – national kortlægning”

Centrale rapporter

 

Sådan stopper vi hjemløshed – det næste store skridt (Kraka, 2021)

Kraka sammenstiller her i rapporten eksisterende viden og bidrager med nye beregninger til at svare på spørgsmålet: Hvordan kan vi stoppe hjemløsheden i Danmark frem mod 2030?
Rapporten konkluderer bl.a. at der er behov for tidlige indsatser og Housing First baserede tiltag.

 

Udbredelsen af Housing First – Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark (Vive og Rambøll, 2020)

I rapporten udfoldes muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark. Det konkluderes, at de kommuner som lykkedes med Housing First, har systematiske procedurer for at skaffe boliger og tilbyde borgerne tilstrækkelig social støtte – samt tætte samarbejder mellem de forskellige aktører og afdelinger i kommunen.

 

Hjemløshed i ungdommen – En registerbaseret undersøgelse af unges forløb før og efter en hjemløshedssituation

Konklusionen er klar: hjemløshed i ungdommen er alvorligt. Det viser sig blandt andet ved, at dødeligheden for denne gruppe unge er op mod 20 gange højere end for øvrige unge. Derudover er mere end to tredjedele hverken i beskæftigelse eller i uddannelse ni år efter de unge blev registreret i hjemløshed.

 

Hjemløshed i Danmark 2019 – national kortlægning

Kortlægningerne af hjemløshed har været gennemført hvert andet år siden den første kortlægning i 2007, og kortlægningen i 2019 er dermed den syvende landsdækkende kortlægning. Rapporten tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og af hjemløshedens geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner.