Viden om hjemløshed blandt unge

og hvordan vi stopper det

1600 unge i hjemløshed

På ti år steg hjemløsheden blandt unge med hele 72 pct., men nu er kurven endelig vendt. I VIVEs seneste hjemløsetælling fra september 2022 blev der registreret 5800 mennesker i hjemløshed, og ud af dem er 1600 ml. 18 og 29 år. Selv om vi nu er på rette vej, er vi stadig på et niveau, der tidligere alarmerede politikere og organisationer og lagde kimen til den seneste hjemløsereform.

Hvert andet år kortlægges hjemløsheden i Danmark af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Tilgå seneste kortlægning: “Hjemløshed i Danmark 2022 – national kortlægning”

Centrale rapporter

 

Housing First i kommunen – En kvalitativ undersøgelse af muligheder og udfordringer i omstillingen til Housing First på hjemløshedsområdet (VIVE, 2023)

Hvis implementeringen af Housing First-tilgangen skal lykkes i kommunerne, kræver det samarbejde på tværs af sektorer, en systematisk tilgang til at skaffe boliger og brug af de specialiserede sociale støttemetoder. Det viser en undersøgelse af muligheder og udfordringer ved fem kommuners omstilling til Housing First-tilgangen på hjemløshedsområdet.

 

Udbredelsen af Housing First – Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark (VIVE og Rambøll, 2020)

I rapporten udfoldes muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark. Det konkluderes, at de kommuner som lykkedes med Housing First, har systematiske procedurer for at skaffe boliger og tilbyde borgerne tilstrækkelig social støtte – samt tætte samarbejder mellem de forskellige aktører og afdelinger i kommunen.

 

Hjemløshed i ungdommen – En registerbaseret undersøgelse af unges forløb før og efter en hjemløshedssituation (VIVE, 2020)

Konklusionen er klar: hjemløshed i ungdommen er alvorligt. Det viser sig blandt andet ved, at dødeligheden for denne gruppe unge er op mod 20 gange højere end for øvrige unge. Derudover er mere end to tredjedele hverken i beskæftigelse eller i uddannelse ni år efter de unge blev registreret i hjemløshed.

 

Hjemløshed i Danmark 2022 – VIVE’s nationale kortlægning (VIVE, 2022)

Kortlægningerne af hjemløshed har været gennemført hvert andet år siden den første kortlægning i 2007, og kortlægningen i 2019 er dermed den syvende landsdækkende kortlægning. Rapporten tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og af hjemløshedens geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner.