Unge med erfaringer

Dem vi taler om skal tale selv

Unge med hjemløseerfaringer – vi kalder dem erfaringseksperter – er en af de vigtigste kilder til viden om, hvordan vi stopper hjemløshed blandt unge. De unge bidrager til Hjem til Alles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge. Vi arbejder ud fra et princip om, at de unge er medskabere af forandring. Deres bidrag tager typisk form på én af følgende måder:

  • Som samarbejdspartnere i produktion af viden
  • Med input i Hjem til Alles arbejde med eks. udvikling af løsninger og politisk arbejde
  • Som aktive deltagere på konferencer eller til møder med beslutningstagere
  • Med egne forandringsprocesser, som vi understøtter

Spørg ikke kun om min historie. Spørg også om min mening.

Jonas Laursen, næstformand i SAND

16 unges erfaringer med hjemløshed – og deres bud på, hvordan vi stopper hjemløshed blandt unge

Unges erfaringer bekræfter det, forskningen allerede dokumenterer: det betyder alt at have en base i form af en bolig, hvor man kan finde ro. Sammen med støtte og et godt netværk, er den fundamentet for, at man kan arbejde med sig selv, uddanne sig, have et arbejde og få stabilitet i hverdagen.

Hent publikationen “STOP HJEMLØSHED – Unges erfaringer”