72
%

stigning i antallet af
hjemløse siden 2009

2.000 unge mangler et hjem,
de kan kalde deres eget

Hvis de er heldige, sover de på sofaen hos familie, venner og bekendte. Er de mindre heldige, så sover de på herberg rundt om i byerne. Og er de rigtigt ilde stedt, så lever de på gaden.

 

Mød 3 unge i hjemløshed

Jeg har ikke noget sted at bo, det er svært at møde og lave aftaler, jeg ved ikke hvor jeg sover. Måske Køge eller Charlottenlund.

ung hjemløs mand

Definition af hjemløshed

Hjem til Alle alliancen bruger samme definition på hjemløshed som VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige bo-alternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.