Sådan stopper vi hjemløshed

 

Alle unge skal have adgang til bolig, støtte og netværk

Unges erfaringer bekræfter det, forskningen allerede dokumenterer: Det betyder alt at have en base i form af en bolig, hvor man kan finde ro og arbejde med de problemer, der fulgte med hjemløsheden. Men en bolig alene er ikke nok. For at holde fast på boligen og en stabil hverdag er det afgørende, at unge får den støtte de har brug for samt adgang til netværk og fællesskaber.

Housing First-tilgangen skal udbredes

Hjem til Alle arbejder for en udbredelse af Housing First-tilgangen, så unge i hjemløshed kan mødes med en individuelt tilpasset støtte og hurtig adgang til en bolig – også kaldet Housing First. Den seneste hjemløsetælling viste med tydelighed, at tilgangen virker, eftersom kommuner, der følger tilgangen, samtidig har nedbragt hjemløsheden markant de seneste år. Hjemløsereformen som trådte i kraft 1. oktober 2023 styrker det lokale incitament til at omstille indsatsen til Housing First-tilgangen, og dermed er vi på rette vej ift. at stoppe hjemløshed blandt unge. Hjemløsheden i Danmark er dog stadig på et højt niveau, da hjemløsheden steg markant mellem 2009 og 2019.

 

Tænk, hvis sagsbehandleren på jobcentret dengang havde sagt til mig ”Vi har en bolig, du kan flytte ind i med det samme”.

Simon Sørensen, erfaringsekspert

Vi har et politisk mål om at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark

Med en banebrydende hjemløsereform – vedtaget med fuld opbakning og trådt i kraft 1. oktober 2023 – har vi nu et mål i Danmark om at afskaffe langvarig hjemløshed. Centralt i reformen står Housing First, hvilket betyder at der nu skal fuldt fokus på at sikre mennesker i hjemløshed adgang til betalbare boliger og støtte i egen bolig – også kaldet Housing First.