Viden om hvordan vi stopper hjemløshed

Når det samlet set er lykkedes at vende udviklingen i hjemløshed, hænger det med stor sandsynlighed sammen med, at der blandt andet har været et strategisk fokus på at omstille indsatsen på hjemløshedsområdet med afsæt i Housing First-tilgangen, hvor der lægges vægt på at tilvejebringe bolig- og støtteløsninger til borgere i hjemløshed.

Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE, 2022

Housing First – fra politisk mål til lokal praksis

Med en Housing First-tilgang gælder det grundlæggende om at sikre mennesker i hjemløshed hurtig adgang til egen bolig med den nødvendige støtte i boligen. Erfaringer fra Danmark viser, at med den rette støtte, så kan otte-ni ud af ti fastholde boligen. For den resterende gruppe skal der en anden boligløsning til.

For at lykkes i kommunerne, skal tilgangen forankres bredt og mange aktører skal samarbejde. Derfor er politisk og ledelsesmæssig opbakning et centralt udgangspunkt for god implementering. Derudover peger VIVE på følgende tre forudsætninger for at lykkes lokalt: En systematisk tilgang til at skaffe boliger, en struktureret praksis omkring støtteindsatsen samt organisering og tværgående samarbejde. Tilgå mere viden i links herunder.

Gå til Social- og Boligstyrelsens side om Housing First

VIVE rapport: “Udbredelsen af Housing First – Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark” (2020)

VIVE rapport: “Housing First i kommunen – En kvalitativ undersøgelse af muligheder og udfordringer i omstillingen til Housing First på hjemløshedsområdet” (2023) 

Erfaringseksperter peger på bolig, støtte og netværk

For at skabe den rette forandring, skal dem vi taler om tale selv. Opfordringen herfra er, at vi lader de unges erfaringer være afsæt for, hvordan vi som samfund kan stoppe hjemløshed blandt unge. Behovet for bolig, støtte og netværk er tilbagevendende temaer på tværs af unges deltagelse i arbejdet for at stoppe hjemløshed. Erfaringseksperter peger særligt på, at:

 • Et hjem er fundamentet for alt andet –  et hjem giver ro og er fundamentet for, at man kan arbejde med sig selv, uddanne sig, have et arbejde og få stabilitet i hverdagen.
 • Støtten skal være tilgængelig og tilstrækkelig – hvis relationen er god og strækker sig over længere tid, får det stor betydning for, om det lykkes at komme ud af hjemløshed og skabe et godt liv.
 • Der skal være fokus på netværk – de unge savner mere af den type netværk, der kan åbne døre til f.eks. jobs og boliger.

Læs mere om unges erfaringer

Hent rapporten “Stop hjemløshed – unges erfaringer” med 16 unges erfaringer (2020)

Risikofaktorer og forebyggelse

Der er mange faktorer, der direkte eller indirekte forårsager hjemløshed. Psykisk sårbarhed, anbringelse og svigt i barndommen er eksempler på risikofaktorer, der er væsentlige at kende, for at forstå unge i eller i risiko for hjemløshed.

Forskning viser, at unges vej i hjemløshed er kompleks, og at en situation i hjemløshed nærmere bør defineres som en negativ spiral af flere episoder. Den unge kan f.eks. have sofasurfet ad flere omgange, før den unge forlader hjemmet eller bliver smidt ud.

Unges hjemløshed er ofte karakteriseret ved, at den unge ikke selv identificerer sig selv som meget udsat eller som egentlig i hjemløshed. Den unge kan i stedet have fokus på helt andre ting, som er på spil i den unges liv. Det bliver derfor afgørende for at lykkes med støtten til den unge, at der er et tæt samarbejde og samspil med den unge, og at den unges stemme bliver afgørende for, hvilke beslutninger og indsatser der igangsættes.

Internationale erfaringer peger på, at en tidlig indsats på en række områder kan forebygge senere hjemløshed blandt unge.

Gå til Socialstyrelsen om “Housing First for unge: Vidensnotat – ny viden om unge og hjemløshed”

Gå til Socialstyrelsens erfaringsopsamling i 4 kommuner med ‘Housing First for Unge

Beregninger fra Kraka: en god investering at stoppe hjemløshed

I Norge og Finland har man haft gode erfaringer med Housing First-strategi, hvor personer i hjemløshed får tilbudt en permanent bolig sammen med målrettet støtte. Kraka har regnet på konsekvenserne ved, at man i Danmark implementerer en centralt styret Housing First-strategi. Målrettet personer i langtidshjemløshed, kan man allerede frem mod 2030:

 • I vidt omfang fjerne langtidshjemløshed.
 • Halvere det samlede antal dage, personer befinder sig i hjemløshed.
 • Afhængig af behovet for støtte spare de offentlige kasser for op imod 2 mia. kr.

For at lykkes, peger Kraka på, at der skal bygges markant flere billige boliger, og i takt med at borgere kommer i egen bolig med støtte, skal herbergspladser reduceres.

Omkostningerne ved en sådan indsats vurderes samlet set at være omkring 2,5 mia.
kr. over ti år for stat, regioner og kommuner. Indsatsen vurderes samtidig at medføre besparelser på omkring 4,5 mia. kr., således at der samlet set opnås en nettogevinst for staten, regionerne og kommunerne på omkring 2,0 mia. kr

Hent Krakas rapport “Sådan stopper vi hjemløshed – Det næste store skridt” (2020)

 

Kom godt i gang med Housing First

Nye rammer for hjemløseindsatsen betyder, at kommuner nu står over for nye muligheder men også en stor opgave med at omstille indsatsen og skaffe boliger. Vi har samlet inspiration, viden og værktøjer, som forhåbentlig kan hjælpe omstillingen på vej lokalt. Dyk ned i følgende temaer:

 • Økonomien i Housing First
 • Veje til flere boliger
 • En støtteindsats der virker
 • Forebyggelse betaler sig
 • Kom godt i gang

Platformen er primært henvendt til kommuner, men er relevant for alle, der arbejder med Housing First-tilgangen eller som skal samarbejde med kommunen om hjemløseindsatsen.

Kom godt i gang på www.godtigang-housingfirst.dk.