Hjem til Alle alliancen arbejder vidensbaseret. Vores modeller og løsningsforslag bygger på den fremmeste forskning, viden fra praktikere og erfaringer fra unge.

 

Housing First i Danmark

 

Alliancens arbejde med at stoppe hjemløshed blandt unge tager sit afsæt i den evidensbaserede tilgang Housing First.

Housing First er en innovativ tilgang til at reducere hjemløshed blandt borgere med omfattende behov for hjælp. Tilgangen er 30 år gammel, og er udviklet i USA og er siden bragt til Europa. Danmark indførte principperne som del af formel socialpolitik med den første hjemløsestrategi i 2009.

Tidligere har den dominerende tænkning været, at den hjemløse langsomt skulle vænnes til at bo i en bolig frem for på gaden. Hjemløse-indsatser i Danmark har typisk været bygget op som en “trappetrinsmodel”, hvor den hjemløse langsomt flyttes fra gaden til forskellige botilbud indtil den hjemløse vurderes at have opnået tilstrækkelig kompetence til at kunne bo selv i egen bolig.

Housing First bygger på det modsatte princip: Nemlig viden om at boligen er første skridt på vej ud af hjemløshed. Når først der er sikkerhed om boligen er det muligt at arbejde med alt det der førte ud i hjemløshed.

Hjem til Alle alliancen arbejder med at udvikle Housing First for unge. Det betyder at alliancen sammen med unge arbejder for, løsninger hvor unge får en stabil boligsituation, der er sammenlignelig med andre unges. Det vil sige en bolig, som eksempelvis er en ungdomsbolig eller et kollegium. Ved siden af boligen har unge brug for støtte til at få en hverdag til at fungere, og støtte til at skabe nye venskaber og relationer, som kan bakke op om det liv, unge i hjemløshed drømmer om.

Læs mere om Housing First metoder og principper i denne håndbog, som er udarbejdet af en bred kreds af europæiske eksperter, oversat af Socialstyrelsen og med forord af den danske hjemløse-forsker Lars Benjaminsen

housing-first-haandbog

Vi formulerer det sådan, at boligen er roden til alt godt!

Agi Csonka, formand for Hjem til Alle alliancen

Viden om hjemløshed

Vi følger den seneste forskning og her kan du finde den seneste viden, som vi synes er særlig interessant:

 

Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet, Socialstyrelsen, februar 2020

Litteraturoverblikket er en liste med udvalgte publikationer fra ind og udland, som belyser hjemløshedsområdet. Overblikket omfatter blandt andet temaer om unge i og på vej i hjemløshed, fysisk og mental sundhed, boformer og indsatser. Listen er ikke udtømmende, men giver et godt overblik over relevant og aktuel litteratur på området.

Læs her: Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet

 

Socialpolitisk Redegørelse 2019, Social- og Indenrigsministeriet, januar 2020

De tidligere anbragte er blandt de mest udsatte unge hjemløse. 34 procent af hjemløse unge har været anbragt uden for hjemmet. De har et lavere uddannelsesniveau, svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, er oftere i stofmisbrugsbehandling og har en større risiko for at være i hjemløshed i to hjemløsetællinger i træk end andre hjemløse unge.

“Dette kan indikere, at der er behov for en anden tilgang til de unge med de mest komplekse problemer for at forebygge hjemløshed.” slår årets socialpolitiske redegørelse fast efter at have dykket ned i tallene om unge i hjemløshed.

Læs her: Socialpolitisk Redegørelse 2019

 

Hjemløshed i Danmark 2019 – National kortlægning, VIVE, september 2019

Hjemløsetællingen for 2019 viser, at udviklingen i antallet af unge hjemløse er vendt og den tidligere kraftige stigning i antal unge er stoppet. For de 18-29-årige faldt antallet fra 2.287 i 2017 til 1.928 unge i 2019. Hjemløsetællingen er vores vigtigste videnskilde til at følge udviklingen i hjemløshed i Danmark. Den gennemføres hvert andet år.

“Når hjemløsheden langt om længe er faldet lidt blandt de unge, skyldes det formentlig, at en del kommuner har sat tiltag i gang for hjemløse unge, for eksempel med at skaffe boliger og give social støtte”, siger forsker Lars Benjaminsen, som står bag undersøgelsen.

Læs her: Hjemløshed i Danmark 2019 – National kortlægning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyheder om alliancens arbejde, medlemmerne og vores fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.