Hjem til Alle alliancen arbejder vidensbaseret. Vores løsningsforslag bygger på den fremmeste forskning, viden fra praktikere og erfaringer fra unge.

 

Housing First i Danmark

 

Alliancens arbejde med at stoppe hjemløshed blandt unge tager sit afsæt i den evidensbaserede tilgang Housing First.

Housing First er en innovativ tilgang til at reducere hjemløshed blandt borgere med omfattende behov for hjælp. Tilgangen er 30 år gammel, og er udviklet i USA og er siden bragt til Europa. Danmark indførte principperne som del af formel socialpolitik med den første hjemløsestrategi i 2009.

Tidligere har den dominerende tænkning været, at den hjemløse langsomt skulle vænnes til at bo i en bolig frem for på gaden. Hjemløse-indsatser i Danmark har typisk været bygget op som en “trappetrinsmodel”, hvor den hjemløse langsomt flyttes fra gaden til forskellige botilbud indtil den hjemløse vurderes at have opnået tilstrækkelig kompetence til at kunne bo selv i egen bolig.

Housing First bygger på det modsatte princip: Nemlig viden om at boligen er første skridt på vej ud af hjemløshed. Når først der er sikkerhed om boligen er det muligt at arbejde med alt det der førte ud i hjemløshed.

Hjem til Alle alliancen arbejder med at udvikle Housing First for unge. Det betyder at alliancen sammen med unge arbejder for, løsninger hvor unge får en stabil boligsituation, der er sammenlignelig med andre unges. Det vil sige en bolig, som eksempelvis er en ungdomsbolig eller et kollegium. Ved siden af boligen har unge brug for støtte til at få en hverdag til at fungere, og støtte til at skabe nye venskaber og relationer, som kan bakke op om det liv, unge i hjemløshed drømmer om.

Læs mere om Housing First metoder og principper i denne håndbog, som er udarbejdet af en bred kreds af europæiske eksperter, oversat af Socialstyrelsen og med forord af den danske hjemløse-forsker Lars Benjaminsen

housing-first-haandbog

Vi formulerer det sådan, at boligen er roden til alt godt!

Agi Csonka, formand for Hjem til Alle alliancen

Viden om hjemløshed

Vi følger den seneste forskning og her kan du finde den seneste viden, som vi synes er særlig interessant:

 

Sådan stopper vi hjemløshed – Det næste store skridt, Kraka i samarbejde med Hjem til Alle alliancen

(september 2020)

KRAKA viser i rapporten, at investeringer i at stoppe langtidshjemløshed i 2030 vil resultere i en gevinst på op mod 2 milliarder kroner for stat, regioner og kommuner. Rapportens anbefalinger beror på investereringer i boligmassen og social støtte for i alt 4,5 milliarder kr.

KRAKAs anbefalinger omfatter også et særskilt fokus på at stoppe hjemløshed blandt unge. En investering i boliger og støtte til unge i hjemløshed vil medføre en økonomisk gevinst på 700 mio. kr.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Hjem til alle Alliancen og KRAKAs anbefalinger bygger bl.a. på erfaringer fra Norge og Finland. Her har man implementeret nationale strategier for at stoppe hjemløshed, som bygger på Housing First, hvor bolig og støtte tænkes sammen. Dette har medført en reduktion af hjemløsheden på 40 procent.

Læs mere her: Kraka_Sådan stopper vi hjemløshed_Det næste store skridt_20200518

 

Udbredelsen af Housing First – Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark, VIVE og Rambøll Management Consulting

(juni 2020)

De kommuner, som lykkedes med Housing First, har systematiske procedurer for at skaffe boliger, tilbyder borgerne tilstrækkelig soiclt støtte efter metoder med dokumenteret effekt og har et tæt samarbejde mellem de forskellige aktører og afdelinger i kommunen. Så præcist konkluderes det i rapporten.

“Der er stor forskel på kommuners brug af Housing First-tilgangen. Det betydelige potentiale, der ligger i Housing First bliver langt fra udnyttet i alle kommuner. Faktisk er der nogle kommuner, som slet ikke eller i meget begrænset omfang har implementeret grundprincipperne i Housing First. Kommuner, som vil styrke implementeringen af Housing First-tilgangen kan med fordel lade sig inspirere af de handlingsvanvisende eksempler i rapporten”, siger forsker Lars Benjaminsen.

Evalueringsrapporten giver status for 32 kommuners implementering af Housing First i perioden 2016-2019. Rapporten belyser barrierer og peger på løsninger til udbredelse af Housing First-tilgangen i kommunerne.

Læs mere her: Udbredelsen_housing_first_Muligheder og barrierer

 

Hjemløshed i ungdommen. En registerbaseret undersøgelse af unges forløb før og efter en hjemløshedssituation, VIVE

(juni 2020)

Her findes for første gang viden om, hvem unge er, som lever i hjemløshed. Undersøgelsen giver et detaljeret indblik i, hvordan de unge klarer sig før, under og efter hjemløshed, og hvilken offentlig økonomi, der er forbundet med at støtte de unge. Undersøgelsen følger alle unge, som er registreret i hjemløshed i perioden 2009-20018, og er udarbejdet i samarbejde med Hjem til Alle alliancen.

Ni år efter de unge blev registreret i hjemløshed viser undersøgelsen blandt andet, at:

  • dødeligheden er mellem 14 og 20 gange højere blandt unge i hjemløshed end blandt øvrige unge.
  • 90 procent har eller har haft problemer med misbrug, psykiske lidelser eller kriminalitet.
  • mere end to tredjedele er hverken i beskæftigelse eller i uddannelse. Og kun ganske få har opnået en højere uddannelse end de havde før hjemløshed

Undersøgelsen peger også på, at kommunerne kender de unge, inden de bliver ramt af hjemløshed. Eksempelvis kommer en ud af ti tidligere anbragte unge ud i hjemløshed i ungdomsårene.

Læs mere her: VIVE 2020.Hjemløshed i ungdommen

Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet, Socialstyrelsen

(februar 2020)

Litteraturoverblikket er en liste med udvalgte publikationer fra ind og udland, som belyser hjemløshedsområdet. Overblikket omfatter blandt andet temaer om unge i og på vej i hjemløshed, fysisk og mental sundhed, boformer og indsatser. Listen er ikke udtømmende, men giver et godt overblik over relevant og aktuel litteratur på området.

Læs her: Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet

 

Socialpolitisk Redegørelse 2019, Social- og Indenrigsministeriet

(januar 2020)

De tidligere anbragte er blandt de mest udsatte unge hjemløse. 34 procent af hjemløse unge har været anbragt uden for hjemmet. De har et lavere uddannelsesniveau, svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, er oftere i stofmisbrugsbehandling og har en større risiko for at være i hjemløshed i to hjemløsetællinger i træk end andre hjemløse unge.

“Dette kan indikere, at der er behov for en anden tilgang til de unge med de mest komplekse problemer for at forebygge hjemløshed.” slår årets socialpolitiske redegørelse fast efter at have dykket ned i tallene om unge i hjemløshed.

Læs her: Socialpolitisk Redegørelse 2019

 

Hjemløshed i Danmark 2019 – National kortlægning, VIVE

(september 2019)

Hjemløsetællingen for 2019 viser, at udviklingen i antallet af unge hjemløse er vendt og den tidligere kraftige stigning i antal unge er stoppet. For de 18-29-årige faldt antallet fra 2.287 i 2017 til 1.928 unge i 2019. Hjemløsetællingen er vores vigtigste videnskilde til at følge udviklingen i hjemløshed i Danmark. Den gennemføres hvert andet år.

“Når hjemløsheden langt om længe er faldet lidt blandt de unge, skyldes det formentlig, at en del kommuner har sat tiltag i gang for hjemløse unge, for eksempel med at skaffe boliger og give social støtte”, siger forsker Lars Benjaminsen, som står bag undersøgelsen.

Læs her: Hjemløshed i Danmark 2019 – National kortlægning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.