Bestyrelse og sekretariat

Hjem til Alles bestyrelse

Hjem til Alles bestyrelse har det overordnede ansvar for alliancens udvikling og strategi. Bestyrelsen vælges af Foreningen Hjem til Alle på den årlige generalforsamling i maj måned.

Winni Grosbøll, forperson
Winni Grosbøll, forperson
Direktør i Friluftsrådet
Søren Kaare-Andersen
Søren Kaare-Andersen
Adm. direktør i Bikubenfonden
Bent Madsen
Bent Madsen
Direktør i BL- Danmarks Almene Boliger
Mia Manghezi
Mia Manghezi
Projektudviklingsdirektør i PensionDanmark
Jens Elmelund
Jens Elmelund
Direktør i KAB
Geske Fischer-Hansen
Geske Fischer-Hansen
Direktør i Ungdommens Røde Kors
Anya Krogh Manghezi
Anya Krogh Manghezi
Direktør i Høje-Taastrup Kommune
Søren Romar
Søren Romar
Forstander på Herberget Lindevangen

Hjem til Alles sekretariat

Hjem til Alles sekretariat understøtter alliancepartneres individuelle og tværgående arbejde med at stoppe hjemløshed. Sekretariatet drives for midler stillet til rådighed af Bikubenfonden.

Kira West
Kira West
Direktør
Ilja Sabaj-Kjær
Ilja Sabaj-Kjær
Programchef - på barsel frem til 10. september 2024
Anna Lilje Flyverbom Nordgreen
Anna Lilje Flyverbom Nordgreen
Programchef
Talita Elvang
Talita Elvang
Programchef
Christina Lokmann Iversen
Christina Lokmann Iversen
Kommunikations- og projektkonsulent
Mads Scheel Kelstrup
Mads Scheel Kelstrup
Studentermedhjælper

Internationale samarbejdspartnere

Hjemløshed blandt unge er et internationalt fænomen, og flere steder i verden udvikles nye bud på, hvordan vi sammen kan løse problemet. Hjem til Alle samarbejder med internationale aktører om at udvikle viden, opbakning og løsninger, der bidrager til at stoppe hjemløshed blandt unge.

 

FEANTSA

Hjem til Alle er en del af det Europæiske netværk FEANTSA, som samler organisationer i EU om at stoppe hjemløshed. FEANTSA holder jævnligt webinarer og konferencer for at samle viden og aktører.

 

A Way Home-alliancer

Hjem til Alle alliancen er etableret med inspiration fra Plan to End Homelessness (Calgary) og A Way Home (Canada). Hjem til alle er, sammen med disse og flere, med i et europæisk netværk, der arbejder for at stoppe hjemløshed ved hjælp af brede alliancer.

 

Y-Foundation

Hjem til Alle samarbejder med den finske civilsamfundsorganisation, Y-Foundation, der har haft stor succes med at trække Finland i en ambitiøs retning ift. at nedbringe hjemløshed. Nu er Finland det land i EU, som har haft størst succes med at nedbringe antallet af mennesker i hjemløshed. Ud over organisationens politiske arbejde, opkøber og opfører de boliger.