Hvem er vi?

Alliancepartnere

Bikubenfonden
Københavns Professionshøjskole
Helsefonden
Københavns Kommune
Sand
KL
Ungdommens Røde Kors
KAB
Realdania
Aarhus Kommune
Røde Kors
BL
Kofoeds Skole
Høje Taastrup Kommune
Projekt UDENFOR
Odense Kommune
NREP
Kirkens Korshær

Hjem til Alles bestyrelse

Hjem til Alles bestyrelse har det overordnede ansvar for alliancens udvikling og strategi. Bestyrelsen vælges af Hjem til Alle foreningen på den årlige generalforsamling i maj måned.

Winni Grosbøll. formand
Winni Grosbøll. formand
Direktør i Friluftsrådet
Søren Kaare-Andersen, næstformand
Søren Kaare-Andersen, næstformand
Adm. direktør i Bikubenfonden
Bent Madsen
Bent Madsen
Direktør i BL- Danmarks Almene Boliger
Charlotte Markussen
Charlotte Markussen
Direktør i Høje Taastrup Kommune
Mia Manghezi
Mia Manghezi
Projektudviklingsdirektør i PensionDanmark
Robert Olsen
Robert Olsen
Forstander ved Kofoeds Skole
Jens Elmelund
Jens Elmelund
Direktør i KAB
Geske Fischer-Hansen
Geske Fischer-Hansen
Direktør i Ungdommens Røde Kors

Hjem til Alles sekretariat

Hjem til Alles sekretariat understøtter alliancepartneres individuelle og tværgående arbejde med at stoppe hjemløshed. Sekretariatet drives for midler stillet til rådighed af Bikubenfonden.

Kira West
Kira West
Direktør
Anne Bergvith Sørensen
Anne Bergvith Sørensen
Programchef
Ilja Sabaj-Kjær
Ilja Sabaj-Kjær
Programchef
Christina Lokmann Iversen
Christina Lokmann Iversen
Kommunikations- og projektmedarbejder

Internationale samarbejdspartnere

Hjemløshed blandt unge er et internationalt fænomen, og flere steder i verden udvikles nye bud på, hvordan vi sammen kan løse problemet. Hjem til Alle samarbejder med internationale aktører om at udvikle viden, opbakning og løsninger, der bidrager til at stoppe hjemløshed blandt unge.

 

FEANTSA

Hjem til Alle er en del af det Europæiske netværk FEANTSA, som samler organisationer i EU, der arbejde med hjemløshed. FEANTSA holder jævnlige webinarer og konferencer for at samle viden og aktører om at stoppe hjemløshed.

 

A Way Home-alliancer

Hjem til Alle alliancen er etableret med inspiration fra Plan to End Homelessness, Calgary og A Way Home, Canada. Sammen med dem er med i et europæisk netværk af organisationer, der er inspireret af A Way Home og som arbejder for at stoppe hjemløshed gennem alliancer, der går på tværs af sektorer.

 

Y-Foundation

Hjem til Alle samarbejder med den finske civilsamfundsorganisation, Y-Foundation, der har haft stor succes med at trække Finland i en ambitiøs retning ift. at nedbringe hjemløshed, og nu er Finland det land i EU, som har opnået størst fald af mennesker i hjemløshed. Ud over organisationens politiske arbejde, opkøber og opfører de boliger til mennesker i hjemløshed, hvilket er medvirkende til at hjemløsheden er faldet i Finland.