Det er helt nyt at mødes med boligsektoren og med  finansfolk og tale om, hvad vi kan gøre sammen. Det gør mig meget optimistisk

Robert Olsen, Forstander Kofoeds Skole, partner i Hjem til Alle

Hjem til Alle er en forpligtende alliance

Hjem til Alle er en alliance af partnere, der har forpligtet sig til at arbejde sammen om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Vi er trådt sammen fordi vi kan se, at vi har brug for hinandens kompetencer og kapacitet, hvis vi skal vende udviklingen og sikre at unge ikke ender i hjemløshed.

Alliancen optager løbende nye partnere. Det er et afgørende kriterium, at hver eneste partner har en reel mulighed for at bidrage til målet og er forpligtet på at arbejde aktivt for sagen i fællesskab med os.

Principper for partnerskab for Hjem til Alle alliancen

Alliancepartnere

Bikubenfonden
Københavns Professionshøjskole
Helsefonden
Københavns Kommune
Sand
KL
Ungdommens Røde Kors
KAB
Realdania
Aarhus Kommune
Røde Kors
BL
Kofoeds Skole
Høje Taastrup Kommune
Projekt UDENFOR
Odense Kommune
NREP
Kirkens Korshær

Hjem til Alles bestyrelse

Hjem til Alles bestyrelse har det overordnede ansvar for alliancens udvikling og strategi. Bestyrelsen vælges af Hjem til Alle foreningen på den årlige generalforsamling i maj måned.

 

Agi Csonka, formand, tidl. direktør SFI, formand for Dansk Flygtningehjælp, chef i Villumfonden

Søren Kaare-Andersen, næstformand, direktør i Bikubenfonden

Charlotte Markussen, direktør i Høje Taastrup Kommune

Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark

Bent Madsen, Direktør i BL- Danmarks Almene Boliger

Robert Olsen, Forstander Kofoeds Skole

Jens Elmelund, Direktør i KAB

Hjem til Alles sekretariat

Hjem til Alles sekretariat varetager den daglige drift af alliancen. Sekretariatets fornemmeste opgave er at understøtte partnerne i at arbejde sammen mod det fælles mål: At stoppe hjemløshed blandt unge. Sekretariatet drives for midler stillet til rådighed af Bikubenfonden.

Vibe Klarup
Vibe Klarup
Direktør
Anne Bergvith Sørensen
Anne Bergvith Sørensen
Programchef
Ilja Sabaj-Kjær
Ilja Sabaj-Kjær
Programchef
Christina Lokmann Iversen
Christina Lokmann Iversen
Kommunikation og koordinering

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.