Sådan arbejder vi

Hjem til Alle alliancen arbejder i vores egne organisationer og vi arbejder sammen på tværs af de sektorer vi kommer fra.

Hjem til Alle alliancens partnere arbejder for at stoppe hjemløshed gennem fire typer af aktiviteter:

  1. Vi mobiliserer opbakning fra politikere såvel som praktikere, fagfolk, frontløbere og den brede befolkning. Målet er at samle Danmark om at stoppe hjemløshed blandt unge
  2. Vi udvikler ny viden om unge i hjemløshed og om hvordan vi best kan stoppe hjemløshed. Vi har brug for viden om hvorfor unge bliver hjemløse, hvilke barrierer unge oplever og hvilke ændringer, der er brug for, hvis vi skal lykkes.
  3. Vi udvikler og tester nye bud på løsninger helt konkret, som kan inspirere til at nytænke måden kommuner, boligorganisationer og civilsamfundet arbejder sammen om at stoppe hjemløshed.
  4. Vi mobiliserer ressourcer – det vil sige menneskelige såvel som økonomiske – til at kunne udvikle og teste løsninger i hele landet.

De fire typer af aktiviteter er tilsammen vores bidrag til at skabe det grundlag, der skal til, hvis vi vil stoppe hjemløshed i Danmark.

Vi arbejder ikke med små kortsigtede projekter. Vores mål er at skabe reelle løsninger. Vi ved der er brug for et langt sejt træk.

Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden, partner i Hjem til Alle

Vi har de unge med

Unges indsigt og erfaring i unges livsvilkår er forudsætningen for at skabe de bedste løsninger. Og vi har brug for engagerede unge, hvis vi vil skabe et samfund, hvor alle unge trives.

Hjem til Alle alliancen involverer altid unge, der har erfaringer med hjemløshed – i policy- og fortalerarbejde, udvikling af viden og i design af nye løsninger.

Læs mere om unge

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.