Sådan arbejder vi

Vores mål er at skabe reelle løsninger. Vi ved der er brug for et langt sejt træk.

Søren Kaare-Andersen, Adm. direktør i Bikubenfonden, partner i Hjem til Alle

Vi udvikler og afprøver løsninger, der kan vise nye veje for at stoppe hjemløshed.

 

Vi mobiliserer opbakning fra politikere, fagfolk, frontløbere og den brede befolkning.

 

Vi udvikler ny viden om hjemløshed i ungdommen, og om hvordan vi stopper hjemløshed.

 

Vi mobiliserer ressourcer, så vi kan arbejde os hen mod målet.

Hvordan opstod vi?

Hjem til Alle alliancen opstod ved, at fire aktører i alliancen (Bikubenfonden, Realdania, Helsefonden og Københavns Kommune) i 2016 tog initiativ til at samle centrale aktører om – i fællesskab – at løse det komplekse problem med hjemløshed i ungdommen. Alliancen blev derefter formet af egangerede deltagere fra alle relevante sektorer, og med et fælles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark.

 

Hvorfor en alliance?

Hjemløshed er et samfundsproblem, som går på tværs af sektorer, og som derfor kræver en markant større kobling mellem aktører. Vi bygger vores fælles arbejde på Collective Impact, som er en metodisk ramme for at skabe strukturel forandring gennem tæt, strategisk samarbejde og koordination mellem en bred kreds af aktører. Vi har fra begyndelsen fundet udenlandsk inspiration til, hvordan man bedst muligt udvikler og driver en alliance, der kan skabe forandring. Inspirationen er bl.a. hentet fra canadiske Plan to End Homelessness og A Way Home.

 

Hvem er vi?

Vi er en alliance af 22 partnere på tværs af sektorer med et fælles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Vi består af kommuner, civilsamfundsorganisationer, boligaktører og fonde. Hjem til Alles bestyrelse har det overordnede ansvar for alliancens udvikling og strategi, og et lille sekretariat med Kira West som direktør, står for driften.

Hvem er vi?