Private boligaktører som en del af løsningen på hjemløshed

Vi lykkes kun med at stoppe hjemløshed blandt unge, hvis vi sikrer betalbare boliger nok. Det kræver, at vi samler alle kræfter på boligmarkedet, almene såvel som private.

Mange private boligaktører vil gerne løfte et socialt ansvar ved at stille boliger til rådighed for unge i hjemløshed. Rammebetingelser og usikkerhed på den økonomiske bæredygtighed spænder dog ben for aktørernes bidrag i større skala. Der er behov for at bringe kommuner og private boligaktører tættere sammen, løsne rammerne, og gøde for et tillidsbaseret samarbejde om at nedbringe hjemløshed.

I 2022 startede Hjem til Alle, i samarbejde med fonde og partnere, en fokuseret indsats for at styrke private boligaktørers bidrag til at stoppe hjemløshed. Som en del af indsatsen faciliterer vi arrangementer og fysiske møder mellem parterne. Dertil styrker vi kendskabet til muligheder og juridiske spørgsmål i forbindelse med at stille boliger til rådighed for mennesker i hjemløshed.

 

Hvem står bag?

  • Realdania
  • Bikubenfonden
  • NREP
  • Dreyers Fond

Modeller og samarbejde mellem private udlejere og kommuner

 

Frivillig anvisningsaftale mellem kommune og privat boligudlejer

Med en frivillig anvisningsaftale kan kommuner og private boligudlejere indgå samarbejde om at stille boliger til rådighed for mennesker i hjemløshed. Samarbejdet skal etableres inden for nogle vilkår, og til gengæld dækker kommunen for en række udgifter. I samarbejde med Social-, Bolig- og Ældreministeriet, har vi formidlet hovedlinjerne og aftalevilkårene i nedenstående materiale.

Kort introduktion til hvordan du som privat boligaktør kan bidrage til at stoppe hjemløshed blandt ungeGuide til samarbejde mellem kommune og privat boligaktør om at nedbringe hjemløshed

Lov om udslusningsboliger giver private udlejere bedre muligheder for at bidrage med boliger på hjemløseområdet

Via den såkaldte udslusningsbestemmelse er det nu muligt for private udlejere at tilbyde mennesker i hjemløshed en bolig på særlige vilkår, hvor kommunen yder et indirekte huslejetilskud, så borgeren månedligt kun betaler, hvad der svarer til opholdsbetalingen på et botilbud.

Guide til udslusningsbestemmelsen, der efter vedtagelse af ny lov også gælder for private udlejningsboliger

 

Juridisk model for lejerabat til mennesker i hjemløshed

Accura Advokatpartnerselskab har kvalificeret en juridisk model, hvor private udlejer boliger direkte til mennesker i hjemløshed, men hvor udlejer samtidig giver en lejerabat, der ikke kompenseres af en tredjeperson:

Accuras juridiske notat om udlejning til mennesker i hjemløshed

Vil du vide mere?

For mere information, kontakt da Anna Lilje Flyverbom Nordgreen på anna@hjemtilalle.dk