Agi Csonka tiltræder som bestyrelsesformand for Hjem til Alle alliancen

Afgående direktør for SFI Agi Csonka tiltræder som bestyrelsesformand for Hjem til Alle alliancen den 25. august 2017. Med den nye post kaster hun sig over et af de områder, som hun gennem hele sit arbejdsliv har arbejdet med: Udsatte unges muligheder for klare sig i det danske samfund. I Hjem til Alle alliancen er opgaven at arbejde for at afskaffe hjemløshed blandt unge mellem 18 og 29 år.

Agi Csonka er uddannet cand.phil. og har en Ph.d. i ledelse og organisation fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Hun har omfattende ledelseserfaring fra det private erhvervsliv og er tidligere direktør for Danmarks Evalueringsinstitut EVA. Agi har netop udgivet bogen Hvordan får vi lighed i uddannelse – en analyse af sociale skels betydning for unges vej gennem uddannelsessystemet. Bogen bygger bl.a. på Agis egne erfaringer med at bryde den sociale arv som datter af uuddannede ungarske flygtninge.

2000 hjem på ti år
Som bestyrelsesformand for Hjem til Alle alliancen sætter Agi Csonka sig i spidsen for en ambitiøs målsætning: nemlig at skabe 2000 hjem på ti år. Hjem, som de unge kan kalde deres eget, og hvor kommune, civilsamfund og virksomheder samarbejder tæt om at styrke de unges evne til at udvikle et godt liv, hvor studie eller arbejde og psykisk og fysisk trivsel er i højsædet. For Hjem til Alle alliancen handler det ikke kun om at finde de hjemløse unge en fysisk bolig, men om at give dem et hjem, hvor de kan udfolde deres liv.

Hjem til Alle alliancens ambition afspejles i bestyrelsen. Den samlede bestyrelse består af:

 • Agi Csonka, bestyrelsesformand, afgående direktør SFI – cand.phil. og Ph.d. i ledelse og organisation
 • Søren Kaare-Andersen, næstformand, direktør i Bikubenfonden
  Bikubenfonden er medinitiativtager til Hjem til Alle alliancen som led i fondens sociale strategi om at investere i, at unge på kanten får mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale. Hjem til Alle alliancen modtager finansiel støtte fra Bikubenfonden.
 • Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Boligselskabernes Landsforening
  Bent Madsen er som repræsentant for den almene sektor en af de aktører, der arbejder aktivt på at sikre billige boliger, udvikle udsatte boligområder og integrere udsatte borgere i boligmiljøer rundt om i Bent har en fortid i bl.a. Finansministeriet. Han er bestyrelsesmedlem i internationale boligorganisationer, og herhjemme sidder han også i bestyrelsen i bl.a. Det Sociale Netværk.
 • Charlotte Markussen, direktør i Høje Taastrup Kommune
  Charlotte Markussen har gennem sin karriere arbejdet med kommunale velfærdsopgaver og har et indgående kendskab til muligheder og barrierer i arbejdet med at skabe hjem og social støtte til udsatte borgere. Charlotte kommer desuden med erfaring fra bestyrelsesposter i en række velfærdsorganisationer.
 • Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB
  Jens har bl.a. tidligere arbejdet som udviklingsdirektør i Københavns Kommunes Teknik og Miljø Forvaltning og som økonomidirektør i Socialforvaltningen. Som direktør i KAB er han optaget af at innovere sektorens boligformer for at efterkomme behovet for billige boliger. Han er meget aktivt engageret i at udvikle boligkoncepter, som fremmer fællesskaber og integration af udsatte borgere.  
 • Anders Folmer Buhelt, direktør i Ungdommens Røde Kors
  Anders Folmer Buhelt har det daglige ansvar for landets største frivillige sociale organisation for unge. Over hele landet er URK’s mange frivillige engagereret i aktiviteter, hvor unge skaber ligeværdige fællesskaber for hinanden.
 • Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole
  Robert Olsen er bl.a. tidligere forstander for Mændenes Hjem og bestyrelsesmedlem i Hus Forbi. Robert er en ofte benyttet ekspert i udvalg og kommissioner på området for udsatte borgere i stat og kommuner. Han er desuden en aktiv debattør bl.a. gennem Rådet for Socialt Udsatte.

 

HTA_bestyrelse

Øverst fra venstre: Søren Kaare-Andersen, Anders Folmer Buhelt, Charlotte Markussen og Jens Elmelund
Nederst fra venstre: Bent Madsen, Agi Csonka og Robert Olsen

 

Alliancen fortsætter
Hjem til Alle alliancen blev etableret i 2016. Med den nye bestyrelse har alliancen nu stiftet en egentlig ledelse, som skal lede alliancens arbejde, så målet om at skaffe 2000 nye hjem på ti år, kan nås.

Alliancens oprindelige parter består af:

 • Aarhus kommune
 • Københavns Kommune
 • Falck A/S
 • Helsefonden
 • Realdania
 • Metropol
 • SAND – de hjemløses landsorganisation
 • KL
 • Socialstyrelsen

Parterne fortsætter som medlemmer af alliancen og vil arbejde som advisory board for bestyrelsen.

Hjemløshed blandt unge
2000 unge mangler et hjem, de kan kalde deres eget. I perioden fra 2009 til 2015 er der sket en stigning på 76 % af hjemløse unge i alderen 18-29 år. Hvis de er heldige, sover de på sofaen hos familie, venner og bekendte. Er de mindre heldige, sover de på herberg rundt om i byerne. Og er de rigtig ilde stedt, lever de på gaden. Halvdelen af de unge har en psykisk sygdom og halvdelen har mindst ét misbrug af alkohol eller stoffer.

I løbet af efteråret 2017 kommer SFI med nye tal på hjemløseområdet.