Danmark har som de eneste i Norden ikke knækket hjemløsekurven

Første fællesnordiske undersøgelse af hjemløshed viser, at Danmark er det nordiske land, der har flest nye hjemløse. Selv om skiftende regeringer siden 2009 har haft nedbringelse af antallet af hjemløse i Danmark som målsætning, viser hjemløsetællinger, at antallet af hjemløse er steget med 1.600 mennesker de seneste otte år. Den største stigning er blandt unge: Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år.  Hjemløsebarometeret er baseret på nationale hjemløseundersøgelser samt interviews med nøglepersoner på området fra Norden. Det er den første undersøgelse af sin art.

Danmark har meget at lære

Barometeret viser, at Danmark på en række parametre halter efter de øvrige nordiske lande. Mest markant viser undersøgelsen at:

  • Danmark er det land i Norden, der har flest nye hjemløse unge.
  • Danmark er det land i Skandinavien hvor unge er mest i fare for at blive hjemløse.
  • I Danmark er 10 procent af de hjemløse gadesovere. Det er næstflest i Norden. Finland har marginalt flere med 11 procent, men har formået at nedbringe antallet betragteligt.
  • Danmark har mange langtidshjemløse. Hele 67 procent er hjemløse ud over syv måneder. Danmark overgås dog af Sverige, hvor hele 76 procent er langtidshjemløse.
  • Danmark er suverænt det land i Norden, hvor flest hjemløse også har en psykisk sygdom. Mere end hver anden hjemløse har en psykisk sygdom. Det gælder for cirka hver tredje i Sverige og Norge.
Danmark bør satse på reelt billige boliger

Den største forhindring for at stoppe hjemløshed i Danmark er manglen på reelt billige boliger. Særligt for unge hjemløse er udfordringen stor, fordi de generelt er ringere stillet økonomisk. Vi håber du vil læse undersøgelsen og vil indgå i arbejdet for at knække kurven, og afskaffe hjemløshed. Undersøgelsen viser, at især Norge og Finland, er kommet et godt stykke: Vi kan godt, hvis vi vil. Læs hele rapporten her: hjemloesebarometeret_-_dansk_hjemloeshed_i_nordisk_perspektiv_121118 God læselyst Vibe Klarup, Direktør, Hjem til Alle                                Peter Mogensen, Direktør, KRAKA