Nu har vi muligheden for at gøre op med hjemløshed i Danmark

– de seneste hjemløsetal afslører hvordan

15. september 2022

Det trak overskrifter, da VIVE sidste fredag afslørede, at det nu for alvor er lykkedes at knække hjemløsekurven, som ellers har været stigende i mange år. Den glædelige udvikling, særligt blandt unge, skyldes i høj grad nogle kommuners målrettede indsats med at kombinere betalbare boliger og sociale indsatser. Nu gælder det om at få alle kommuner med.
Markant færre unge i hjemløshed – dog stadig alt for mange
Nye hjemløsetal fra VIVE viser, at hjemløshed blandt unge under 30 år er faldet med 18 pct. siden sidste tælling i 2019. Til sammenligning er hjemløsheden i Danmark generelt faldet med 11 pct. Det er virkelig glædeligt, at kurven nu for alvor går den rigtige vej. Særligt de 18-24-årige hjælpes nu i højere grad ud af hjemløshed – til gengæld kan vi blive meget bedre til at få eks. 25-29-årige og de ældste ud af hjemløshed.

Samlet set er der nu registreret 1586 unge under 30 år, som lever på gaden, sover på sofaen hos venner og familie eller overnatter på herberger sammen med socialt udsatte voksne. Selv om vi nu er på rette vej, er sagen den, at antallet af unge mennesker i hjemløshed har været voldsomt stigende i mange år, og først nu er vi tilbage på det niveau, der i 2011 alarmerede politikere og organisationer og lagde kimen til den reform, der blev vedtaget på Christiansborg sidste år.Tilgå tallene i VIVE’s rapport om hjemløshed i Danmark her (Se fra side 133 for kommunale tal fordelt på alder): Hjemløshed i Danmark 2022 – VIVE

 

Tallene afslører, hvordan vi får mennesker ud af hjemløshed
Årets hjemløsetællingen viser, at kommuner, der arbejder fokuseret med betalbare boliger og støtte i egen bolig (også kaldet Housing First), virkelig formår at få unge væk fra gaden, herberger og skiftende sofaer og ind i eget hjem. Det viser sig særligt i Esbjerg, Frederiksberg og Aarhus: tre kommuner, der har fået hjemløsheden til at rasle ned, også på tværs af aldersgrupper. Samtidig har de tre kommuner det til fælles, at de har arbejdet strategisk med en Housing First tilgang.

For at konkretisere udviklingen en smule, zoomer vi for en kort bemærkning ind på Aarhus: Tilbage i 2019 var Aarhus den kommune i hele landet, hvor flest unge levede i hjemløshed. Men med en flerårig strategisk indsats baseret på Housing First, har Aarhus nu næsten halveret antallet af unge under 25 år i hjemløshed i forhold til 2019.

Helt konkret har kommunen i løbet af de seneste år afprøvet nye modeller, der kombinerer betalbare boliger med individuel social støtte og adgang til brede ungdomsfællesskaber. Derudover har kommunen startet samarbejder om sociale investeringer og dermed fundet nye veje til finansiering af de mere intensive indsatser.

Læs mere om Aarhus’ og andre kommuners arbejde med at kombinere bolig, støtte og fællesskaber her

Læs mere om sociale investeringer i hjemløshed her

Hjemløseaftalen fra sidste år skal på plads, så kommuner får de rette rammer til at løse problemet med hjemløshed
Housing First er også afspejlet i sidste års hjemløseaftale fra Christiansborg. Aftalen er et nybrud, der kobler social- og boligpolitik tæt, og som skal gøre op med nogle af de strukturelle barrierer, som i årtier har stået i vejen for, at flere mennesker i hjemløshed kan få egen bolig og samtidig få hjælp til et godt liv i boligen.

Med omlægningen bliver der blandt andet ændret på den refusion, kommunerne får fra staten, når et menneske må tage ophold på herberg. Fremover vil der i højere grad være et økonomisk incitament for kommunen til at give en individuel tilpasset bostøtte i egen bolig, frem for et længere ophold på herberg.

Desværre er lovgivningen endnu ikke på plads, og nu buldrer valgtrommerne. I Hjem til Alle gør vi vores til, at politikerne fastholder den ambitiøse omlægning, også på den anden side af et valg. Opfordringen her og nu er, at lovgivningen skal op af skuffen, uanset hvordan det kommende folketing er sammensat.

Vi er slet ikke i mål – sådan kan jeres organisation komme med i front
Om alt går, som det bør, så vil der inden længe udrulles ny lovgivning på hjemløseområdet – og sammen med den, også en ny og mere ambitiøs indsats mod hjemløshed. Fra et politisk fokus på at håndtere hjemløshed, er tiden kommet til, at vi på tværs af sektorer og geografi nu skal afskaffe hjemløshed i Danmark. Med det menes der ikke, at vi først er i mål, når ”0″ mennesker er i hjemløshed, men det bestræbes at nærme sig en meget lav og flad kurve i Danmark.

Sidder du i en organisation eller kommune, der gerne vil sigte endnu højere i arbejdet med hjemløshed og dermed komme omlægningen i forkøbet? Søger I flere redskaber, så I kan realisere ambitionerne? Her er i første omgang lidt inspiration, som hjertens gerne må deles med kollegaer, chefer, politikere eller andre:

  • Konkrete løsninger på hjemløshed, afprøvet i Hjem til Alle alliancen
  • Viden om, hvordan vi stopper hjemløshed
  • De unges erfaringer i bogen ”De Hjemløse” – rørende og topmotiverende læsning om unges erfaringer med hjemløshed. Bestil bogen kvit og frit hos Ungdomsbureauet.

I Hjem til Alle står vi til rådighed for sparring med aktører, der vil arbejde proaktivt med hjemløshed – så hiv fat i os, hvis I søger råd til at realisere ambitionerne.