Hjem til Alle stiller med nye kræfter så private boligaktører lettere kan være med til at stoppe hjemløshed

21. september 2022

Flere private boligaktører vil gerne løfte et socialt ansvar ved at stille billige boliger til rådighed til unge i hjemløshed. Men gang på gang spænder rammebetingelser og lovgivning ben for aktørernes bidrag i større skala. Derfor starter Hjem til Alle alliancen nu i samarbejde med fonde og partnere en fokuseret indsats, der skal skabe bedre muligheder for at private boligaktører kan bidrage til at stoppe hjemløshed.

 

En fokuseret indsats skal spotte barrierer og opdyrke nye muligheder

Den fokuserede indsats sættes i gang 1. oktober i år med ansættelsen af programchef Anna Lilje Flyverbom Nordgreen, som i samarbejde med interesserede private boligaktører i første omgang skal identificere best practice og barrierer samt opdyrke nye muligheder for, at private boligaktører kan stille betalbare boliger til rådighed for mennesker i hjemløshed. Anna vil med sine mange års erfaring fra den almene boligsektor og hjemløseområdet, kunne løfte Hjem til Alles indsats på området:

”Jeg ser enormt meget frem til at træde ind i det ambitiøse arbejde med at stoppe hjemløshed blandt unge, ikke mindst til samarbejdet med de private aktører, som vil med på rejsen. For at modne sektorens vej ind i den her dagsorden, vil jeg være særligt opmærksom på, at vi sammen spotter og handler på muligheder, og at vi søger langsigtede løsninger på de udfordringer, der spænder ben for at hjælpe unge ind i betalbare boliger.”

Initiativet er muliggjort i et samarbejde ml. Dreyers Fond, Realdania, Bikubenfonden, NREP og Hjem til Alle, og er et første skridt på vejen i en længerevarende indsats sammen med private boligaktører.

 

Stærkt behov for at løsne rammebetingelserne og facilitere den fælles ambition

Hjemløsheden i Danmark er nu endelig på vej den rigtige vej, hvilket vi glædeligt kunne konstatere, da VIVE i start september lancerede de seneste hjemløsetal. Men med 5800 mennesker i hjemløshed og heraf 1600 under 30 år, er vi stadig på et niveau, der i 2011 alarmerede politikere og organisationer, og som lagde kimen til den omlægning af hele hjemløseindsatsen, som nu er godt på vej.

Vi kommer kun i mål, hvis vi lykkes med at sikre betalbare boliger nok – også i landets store byer. Derfor har Hjem til Alle alliancens partnere fra start været optagede af, hvordan private boligaktører kan bidrage til at stoppe hjemløshed. Aktører har i mindre skala stillet boliger til rådighed for unge i samarbejde med kommunale og civile aktører; heriblandt NREP, som også har udviklet en stipendiemodel, der øger unges betalingsevne og giver adgang til deres kollegieboliger i UMEUS.

Men som det har været tilfældet generelt, er også NREP stødt mod et væld af barrierer, hver gang de har kickstartet gode initiativer. Derfor forbliver initiativerne håndholdte og i lille skala. Lærke Hein, som er en af frontløberne i NREP på dagsorden, uddyber problemstillingen og behovet:

”Der er stærkt brug for en dedikeret og samlende indsats, hvis vi som private aktører skal kunne være med på den vigtige opgave det er, at sikre unge i eller på kanten af hjemløshed adgang til boliger. Vi er mange, der gerne vil. Der er brug for at sætte fokus på, hvordan private aktører kan bidrage, men også hvordan vi ændrer udfordrende rammebetingelser. Derudover er der behov for løbende at samle de parter, der deler ambitionen.”

 

Vil du med på rejsen?

Den opgave stiller Hjem til Alle alliancen sig nu i spidsen for at løfte med Anna Lilje Flyverbom Nordgreen ombord. Kender du en privat boligaktør, der kunne have interesse i et samarbejde – eller er du selv en mulig medaktør, så kontakt endelig Anna på anna@hjemtilalle.dk og book hende til en kop kaffe.

 


 

Hjemløshed i Danmark

VIVEs seneste hjemløsetælling fra september i år viser, at 5800 mennesker lever i hjemløshed i Danmark – heraf er 1600 under 30 år.

Hjemløsheden er faldet med 10 pct. siden tællingen i 2019, efter at hjemløsheden generelt har været stigende i ti år. Fra 2009-2019 steg antallet af unge under 30 år i hjemløshed med hele 72 pct.

Enkelte kommuner, som har arbejdet målrettet med at tilvejebringe boliger og koble det med social støtte (Housing First), har virkelig formået at nedbringe hjemløshed fra 2019 til 2022 – heriblandt eks. Aarhus og Esbjerg.

Selv om det nu går den rigtige vej, er vi stadig på et niveau, der i 2011 alarmerede politikere og organisationer og lagde kimen til en national omlægning af hjemløseindsatsen, som sidste år blev aftalt på Christiansborg.

Den nye hjemløseaftale har til formål at tage et egentligt opgør med hjemløshed. Frem for blot at håndtere hjemløshed, er der nu politisk fokus på at løse problemet med flere betalbare boliger og tilpasset støtte i egen bolig (Housing First).

De private boligaktører indgår ikke i aftalen, men vi arbejder i alliancen for at bane vejen for at få alle gode kræfter med, så vi kan sikre unge i hjemløshed adgang til bolig, støtte og fællesskaber.