6. maj 2022

Hjem til Dig – Nye frivilligroller i arbejdet for at stoppe hjemløshed blandt unge

Civilsamfundet har længe været et sikkerhedsnet for mennesker i hjemløshed – og ikke mindst faciliteret fællesskaber og relationer. Men der er brug for nytænkning af civilsamfundets rolle i forhold til den markant stigende gruppe af unge i hjemløshed. ‘Hjem til Dig’ udforsker frivilligroller, og her er de foreløbige erfaringer.

De færreste unge i hjemløshed efterspørger herbergsophold og sociale tilbud for ’udsatte’. I stedet ønsker de hjælp til at finde en bolig, så hverdagen kan blive stabil – og det har projektet ‘Hjem til Dig’ vist sig at være en mulig vej til. I Hjem til Dig har alliancepartnerne Røde Kors og Bikubenfonden, sammen med Oak Foundation Denmark, vist helt nye måder at engagere frivillige i at hjælpe unge fra hjemløshed til bolig.

 

21 ud af 23 unge er kommet i egen bolig efter værtsophold og boligmentor

Indtil videre har der været gode erfaringer med at tilbyde unge et midlertidigt værelse hos en frivillig vært i 3-6 måneder, og samtidig tilbyde den unge en frivillig boligmentor, som kan hjælpe med boligsøgningen. Det er på denne måde lykkedes for 21 ud af 23 unge at komme i egen bolig efter kun få måneder. Dermed ikke sagt, at alle de unges udfordringer er løst, men boligen er en væsentlig forudsætning for at arbejde med andre udfordringer og komme godt videre i livet.

 

Hjem til Dig udforsker frivilligrollen yderligere i 2022-2024

På baggrund af de foreløbige erfaringer med projektet siden 2018, har Røde Kors åbnet yderligere op for spørgsmålet: hvordan kan mennesker med overskud få betydning for den enkelte unges vej ud af hjemløshed? Foruden frivillige værter og boligmentorer, kan der gemme sig andre frivilligroller, som peger ind i at stoppe hjemløshed blandt unge. National Chef i Røde Kors Marie-Louise Gotholdt uddyber:

”Den første fase af Hjem til Dig har kastet værdifulde erfaringer af sig. Samtidig ser der ud til at være uudnyttede potentialer i at aktivere frivillige ressourcer med andet og mere end frivillige værtsophold. Det vil vi i næste fase eksperimentere mere med, så Hjem til Dig kan hjælpe endnu flere unge med at komme ud af hjemløshed og godt videre i livet”.  

 

Hjem til Dig fortsætter i samarbejde med Bikubenfonden

Hjem til dig fortsætter i tæt samarbejde med Bikubenfonden, som støtter videreudviklingen af projektet med økonomi, viden og faglig sparring på den innovative tilgang til indsatsen. Direktør i Bikubenfonden, Sine Egede Eskesen, er begejstret for de foreløbige indsigter og ser frem til den fortsatte udvikling af Hjem til Dig:

”Vi har set en markant stigning i hjemløshed blandt unge de senere år – og derfor er der behov for, at vi som samfund griber de unge på nye måder. Med Hjem Til Dig har vi ønsket at mobilisere civilsamfundets ressourcer på en ny og innovativ måde. Første fase vidner om, at der er et kæmpe potentiale. Nu skal vi have knækket koden for, hvordan vi bringer civilsamfundet endnu bedre i spil. Eksempelvis hvordan vi mobiliserer flere mennesker i de unges eksisterende netværk – og hvordan vi bliver endnu bedre til at bygge bro fra en midlertidig bolig til et fast hjem. Det udviklingsarbejde ser Bikubenfonden i den grad frem til at bidrage til.”

 

Vil du vide mere?

Læs mere om de foreløbige erfaringer med Hjem til Dig i publikationen her.

Kender du en ung eller en frivillig, der kunne have gavn af indsatsen i Hjem til Dig, så kan du tilgå mere information på https://www.rodekors.dk/hjemtildig.