Hjemløsetælling: 2.292 unge lever som hjemløse – antallet af hjemløse unge stiger endnu engang

Ifølge VIVEs kortlægning af hjemløshed fra september 2017, er antallet af hjemløse i Danmark endnu engang steget. Således lever 6.635 mennesker i hjemløshed og heraf er 2.292 i alderen 18-29 år.

På trods af økonomisk fremgang i Danmark stiger antallet af hjemløse. Og endnu engang skyldes en stor del af stigningen, at antallet af hjemløse unge i alderen 18-29 år er steget med 104% fra 2009-2017.

Siden VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, begyndte at kortlægge hjemløsheden i Danmark i 2009, er antallet af hjemløse steget for hver kortlægning. Fra 4.998 personer i 2009 til 6.635 personer i 2017 er antallet af hjemløse således steget med hele 33 % over de seneste otte år. Selv når man tager højde for den generelle befolkningsvækst i Danmark, har andelen af danskere, som lever som hjemløse, aldrig været højere end i dag.

Hjemløse unge
Den fortsatte stigning i hjemløshed er i høj grad båret af en fortsat voldsom stigning af hjemløse unge i alderen 18-29 år. Mens hjemløsheden er steget med 5 % fra 2015-2017, er antallet af hjemløse unge steget med 16 % i samme periode. Den største stigning sker igen blandt de 25-29 årige. Således er denne gruppe vokset med 27 % siden den seneste kortlægning i 2015.

Mens det samlede antal af hjemløse er steget med 33 % fra 2009-2017, er antallet af hjemløse unge i samme periode steget fra 1.123 hjemløse i 2009 til 2.292 hjemløse i 2017. Det svarer til en stigning på hele 104 %.

Kortlægningen af hjemløshed er et øjebliksbillede over antallet af hjemløse i uge 6. Tallet er derfor alene en indikation for antallet af hjemløse i Danmark. Ifølge Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE som står bag kortlægningen, kan især tallene på hjemløse, der tager midlertidigt ophold hos venner og familie, være behæftet med et mørketal. Der kan således med andre ord ”gemme” sig flere hjemløse i denne kategori som ikke er registrerede.

Læs VIVEs samlede kortlægning af hjemløshed i Danmark her
og mød Råbin Bille her – én af de hjemløse unge, som fortæller om livet på gaden.