Hjerteligt velkommen til Aalborg Kommune, der nu træder ind i Hjem til Alle alliancen

28. september 2022

Aalborg Kommune træder nu ind i alliancen, som dermed tæller 20 centrale aktører på hjemløseområdet på tværs af NGOere, kommuner, uddannelsessteder, boligforeninger og fonde.

Vi hilser kommunen hjerteligt velkommen:

“Vi er meget glade for at byde Aalborg Kommune velkommen i Hjem til Alle alliancen, så vi sammen kan gøre endnu mere for at få mennesker ud af hjemløshed. Vi ved, at antallet af mennesker i hjemløshed falder i de kommuner, der kombinerer betalbare boliger med sociale indsatser. Aalborg kommune har taget vigtige skridt til at sænke antallet af mennesker i hjemløshed, og vi glæder os bidrage til en positiv udvikling, så endnu flere mennesker kan få den støtte, vi ved virker”, siger Kira West, direktør i Hjem til Alle alliancen.

Aalborg Kommune ser frem til at kunne hente vigtig viden i alliancen, samtidig med at kommunen selv ligger inde med en masse erfaringer, som man gerne vil dele. For ambitionen er meget klar i Aalborg: Der skal være færre mennesker i hjemløshed, fortæller rådmand Nuuradiin S. Hussein, Job og Velfærd:

“Vi gør rigtigt meget allerede i form af et stærkt samarbejde med de frivillige organisationer, en bostøtteindsats, der starter allerede på gadeplan, opgangsfællesskaber og etablering af alternative boliger f.eks. en ny skurby. Omvendt viser den seneste hjemløsetælling fra Vive, at selv om vi er lykkes med at få flere væk fra et liv på gaden, og færre unge er tvunget til at overnatte ved venner og bekendte – ja så har vi stadig for mange borgere, der er henvist til at opholde sig på herberger og forsorgshjem”.

Vejen frem er netop denne type partnerskaber på tværs af aktørerne på området, fortæller centerchef Tina Maria Larsen fra Aalborg Kommunes Center for Sociale Indsatser.

“Det helt centrale er, at give borgeren en bolig, og samtidig støtte dem i at få styringen over eget liv. Her er udsatte borgere jo lige så forskellige som alle os andre. De gode løsninger kræver viden mange steder fra det er både nationalt og lokalt. Vi bringer selv rigtigt meget viden med os fra vores tætte samarbejde med de frivillige organisationer og ikke mindst fra et aktivt Udsatteråd, der jo i Aalborg består af praksiseksperterne på området – nemlig de udsatte borgere selv”.

Center for Sociale Indsatser i Aalborg ser desuden frem til at dele erfaringerne fra en række nye spændende initiativer i Aalborg Kommune. Det er f.eks. en bo-støtte-indsats, der starter allerede når borgeren er på gadeplan og inden indflytning i egen bolig. Det drejer sig også om erfaringerne med at forandre Svenstrupgaard fra at være traditionelt institution til et mere udviklingsorienteret tilbud, der kan være første skridt til at komme i egen bolig.

Tekst: Aalborg Kommune

Et hjerteligt velkommen herfra!