Velkommen i alliancen til WeShelter

20. april 2023

For at stoppe hjemløshed blandt unge, er der brug for nytænkning af, hvordan herbergs- og civilsamfundssektoren bedst muligt understøtter en fornyet hjemløseindsats med fokus på at hjælpe flere varigt ud af hjemløshed. Derfor er vi utroligt glade for at byde velkommen i alliancen til WeShelter, der spiller deres eget virke aktivt ind i målet om at gøre op med hjemløshed i Danmark.

WeShelter driver herberger, frivilligindsatser, aktiviteter m.v., i København, hvor en fjerdedel af hjemløsheden i Danmark er lokaliseret. Organisationen har 130 års erfaring på bagen og bidrager i dag aktivt til at nedbringe hjemløshed – eks. ved at have fokus på overgangen fra livet som hjemløs til livet i egen bolig, og generelt ved at tilpasse deres indsatser efter en Housing First baseret tilgang. Desuden samarbejder organisationen tæt med Københavns Kommune om at forbedre den samlede hjemløseindsats lokalt.

WeShelters direktør Ole Abildgaard Mikkelsen ser frem til samarbejdet:

“I vores arbejde blandt hjemløse unge oplever vi igen og igen, at et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem forskellige aktører på bolig- og socialområdet er nøglen til at sikre hjemløse unge et godt liv i egen bolig. Derfor er det en stor glæde, at WeShelter nu træder ind i Hjem til Alle alliancen. Jeg er overbevist om, at vi sammen kan give flere hjemløse unge et nyt hjem og sikre den nødvendige støtte, som er afgørende for, at de unge kan skabe sig et nyt og godt liv i egen bolig. WeShelter ser frem til samarbejdet, og vi glæder os til at bidrage med viden om, hvordan civilsamfundets ansatte og frivillige kan være med til at sikre en god overgang mellem herberg og egen bolig og en plads i nye positive fællesskaber.”

Hjem til Alles direktør Kira West ser ligeledes frem til samarbejdet, og betoner samtidig vigtigheden af, at en aktør som WeShelter går aktivt ind i omstillingen af hjemløseindsatsen:

“Vi er midt i en omstilling af hjemløseindsatsen, hvor vi skal hjælpe flere varigt ud af hjemløshed. De civilsamfundsorganisationer, som har herberger og indsatser for mennesker i hjemløshed, er helt centrale aktører både nu og fremover i hjemløseindsatsen, hvor deres indsatser skal i spil på nye måder. Derfor glæder vi os til at WeShelter, med deres mange års viden og erfaringer og deres engagement i omlægning af hjemløseindsatsen, bliver en del af alliancen.”

Læs mere om  WeShelter på deres hjemmeside.