14. oktober 2021

Reelt billige boliger på vej

Boligministeren har lanceret et nyt udspil, der kan sikre flere billige boliger. Hvis vi skal stoppe hjemløshed, skal boligpolitik og socialpolitik spille tæt sammen.

Boligminister Kaare Dybvad Beck offentliggjorde tirsdag den 13. oktober regeringens udspil til en ny boligaftale “Tættere på II. Byer med plads til alle”. Udspillet lægger op til, at der de kommende år investeres i at opføre nye billige boliger især i de største byer. I udspillet tales der om i alt 22.000 flere boliger til en maksimumhusleje på 8.000 kr.

I Hjem til Alle hæfter vi os særligt ved, at der i udspillet også er en konkret plan for at tilvejebringe i alt 2.900 helt billige boliger. Det vil sige boliger med en husleje på 3.500 kr., som er det niveau unge i hjemløshed typisk kan betale.

I udspillet står der således at,

  • Der afsættes 100 mio. kr. i 2022-23 til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1.200 eksisterende almene boliger til 3.500 kr./md. Tilskuddet løber over en årrække og prioriteres til kommuner med det største behov og med betingelse om fuld kommunal anvisningsret.
  • Boligerne målrettes borgere i hjemløshed og andre udsatte borgere.  Der afsættes 680 mio. kr. til og med 2026 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md. for op til 1.700 nye almene boliger. Tilskuddet prioriteres til kommuner med det største behov og med betingelse om fuld kommunal anvisningsret til boligerne

Det betyder at der endelig er lagt op til, at boligpolitik kan understøtte socialpolitiske mål om at stoppe hjemløshed. Det synes vi er historisk og det helt rigtige afsæt for det hjemløseudspil, som Regeringen kommer med senere i oktober. For boliger gør det selvfølgelig ikke alene. Boligen er afgørende, men kun hvis der følger tilstrækkelig social støtte med.

Et godt fundament for at stoppe hjemløshed
De sidste 10 år er antallet af mennesker i hjemløshed i Danmark steget med 30 procent. En af de vigtigste årsager er manglen på tilgængelige billige bolliger. Især i de største byer er priserne på boliger langt højere end det, unge på kontanthjælp eller uddannelsesydelse kan betale.

Samtidig med at antallet af hjemløse er steget i Danmark, er antallet i  Norge og Finland faldet med ca. 40 procent. Det er især sket gennem en meget aktiv koordinering mellem socialpolitik og boligpolitik. I Helsinki har bystyret netop meldt ud at man forventer helt at have stoppet langtidshjemløshed om 2 år. Opskriften er en markant housing first tilgang, hvor adgang til boliger og tilstrækkelig social støtte gennemsyrer alle indsatser for mennesker i hjemløshed.

Det ser ud til at Danmark nu er parat til at tage samme konkrete skridt. Vi ser frem til resultatet af forhandlingerne i Folketinget og håber på at vi denne gang tager et markant nyt skridt til at stoppe hjemløshed.
Læs hele udspillet her.

Fakta om billige boliger

Unge i hjemløshed kan maksimalt betale en husleje på 3.500 kr. om måneden. Dem er der ikke mange af:

  • På landsplan er der på 5 år forsvundet mere end 11.000 billige boliger. Det betyder, at hver femte bolig som mennesker med små indkomster har råd til nu er væk.
  • I dag – 14. oktober 2021 – er der i hele landet i alt 12 ledige boliger til en husleje på 3.500 kr. eller derunder.

Ankestyrelsen har netop opgjort, at minimum 7 ud af 10 mennesker der bor på herberg er klar til at flytte videre. Den primære barriere for at de kan komme ud af hjemløshed og videre i livet, er at finde en tilstrækkelig billig bolig.