Søges: Organisation til udvikling og afprøvning af ny dansk model inspireret af ‘Nightstop’

Hjem til Alle alliancen inviterer hermed sociale organisationer, gerne med arbejdsområde i hele Danmark, til et samarbejde om at udvikle en dansk model inspireret af Nightstop – et tilbud om overnatning i private hjem målrettet unge hjemløse.

Hvis vi skal lykkes med at hjælpe de unge ud af hjemløshed er der behov for løsninger, der engagerer almindelige medborgere, styrker de unges netværk og forebygger, at de unge bliver en del af et hårdt hjemløsemiljø

Hjem til Alle alliancen inviterer hermed sociale organisationer, gerne med arbejdsområde i hele Danmark, til et samarbejde om at udvikle en dansk model inspireret af Nightstop – et tilbud om overnatning i private hjem målrettet unge hjemløse. Samarbejdet indebærer en bevilling til et treårigt projekt med henblik på at udvikle og teste modellen sammen med alliancens partnere og den britiske organisation Depaul

Baggrund
Nightstop UK har i over 30 år givet hjemløse unge mulighed for at overnatte i trygge hjem hos frivillige familier, der stiller et ekstra værelse til rådighed for en nat. Nightstop er et alternativ til at sove på gaden eller på herberg. Nightstop tilbyder overnatninger i 33 byer i UK og er under udbredelse til Canada og Østeuropa.

Hjem til Alle alliancen arbejder først og fremmest med at etablere permanente boligløsninger til hjemløse unge. Men permanente, billige boliger hænger ikke på træerne. Derfor er der fortsat behov for at finde midlertidige boligløsninger, der kan fungere som overgang fra herberg til bolig, alternativ til usikker sofasurfing og at sove på gaden. Hvis vi skal lykkes med at hjælpe de unge ud af hjemløshed er der behov for løsninger, der engagerer almindelige medborgere, styrker de unges netværk og forebygger at de unge bliver en del af et hårdt hjemløsemiljø. Derfor ønsker Hjem til Alle at udvikle og afprøve en ny dansk model inspireret af Nightstop. Udviklingen finansieres af en bevilling fra Bikubenfonden til et treårigt udviklingsprojekt. I projektet deltager Københavns og Aarhus Kommuner og eventuelt en tredje kommune.

Opgaven: At udvikle en tilpasset dansk model inspireret af Nightstop
I England er der mangel på akutte overnatningsmuligheder. Derfor tilbyder Nightstop UK korte ophold på 1-2 nætter hos frivillige familier, som et alternativ til at sove på gaden. I Danmark ser behovet anderledes ud. Her har unge i højere grad behov for længere ophold – eventuelt helt op til tre-fire måneder – i trygge, almindelige hjem, mens de venter på en permanent bolig. I Danmark er det derfor relevant at arbejde med en tilpasset og videreudviklet model inspireret af Nightstop. Hjem til Alle leder nu efter en social organisation – eller flere samarbejdende organisationer – der:

  • Enten arbejder nationalt eller har et stærkt nationalt netværk af sociale organisationer.
  • Har solide erfaringer med at mobilisere og drive frivillige initiativer.
  • Har et godt kendskab til udsatte unge mellem 17-29 år.
  • Hjem til Alle beder interesserede organisationer om, inden den 22. november 2017, at beskrive på max 2-3 sider, hvordan en dansk model inspireret af Nightstop kan udvikles og testes i et treårigt projekt.

Spørgsmål der bør besvares:

  • Hvordan kan formidlingen til de unge organiseres? Målgruppen vil i første omgang omfatte ca. 40-60 unge i aldersgruppen 17-29 år. Hovedvægten forventes at ligge på de 17-24 årige.
  • Hvordan kan mobiliseringen af frivillige familier ske, hvilket organisatorisk set-up vil der være behov for og hvordan kan familierne føle sig klædt på til opgaven?
  • Hvilken formidlingsstrategi er der brug for, for at rekruttere frivillige værtsfamilier?
  • Hvilke risikofaktorer kan der være for projektet og hvordan kan de imødegås?
  • Hvilke succeskriterier kan være relevante for projektet?
  • Hvilke forudsætninger har I for at udvikle og drive en dansk version af Nightstop?

Økonomi: 2,3 millioner til udviklingsarbejdet
Der er afsat 2,3 millioner kroner til det treårige udviklingsprojekt. Projektet vil blive evalueret undervejs og den udvalgte organisation forpligter sig til at deltage i udviklingsarbejde faciliteret af hhv. Hjem til Alle og Depaul. Den danske version af Nightstop skal have sit eget navn. Såfremt projektets testfase er lovende, vil der være mulighed for at indgå i Depauls internationale netværk med henblik på løbende faglig kvalificering af arbejdet og organisationen.

Praktisk information
Interessetilkendegivelse på 2-3 sider med præsentation af jeres overvejelser omkring en dansk model sendes til chefkonsulent Anne Bergvith Sørensen på anne@hjemtilalle.dk senest den 22. november 2017.

Herefter inviteres udvalgte organisationer til en workshop med de deltagende kommuner, Bikubenfonden og Hjem til Alle alliancen i København den 4. december. Efterfølgende udvælges den endelige organisation eller samarbejdende organisationer til at modtage bevillingen og udvikle og drive en dansk model inspireret af Nightstop. Projektet forventes at kunne begynde primo 2018.

Læs mere om Nightstop her: www.nightstop.org.uk