1. december 2021

Vi har nu et fælles politisk mål om at stoppe hjemløshed – og det kan vi godt

 

Det er nu besluttet, at vi i Danmark ikke blot skal håndtere, men rent faktisk løse problemet med hjemløshed. En omlægning af hjemløseindsatsen er kridtet op, og vi ser nu ind i en fremtid, hvor vi kan gøre dét, der virker: bolig med støtte. Nu begynder det lange træk, hvor vi sammen skal gøre ambitionerne til virkelighed.

Målet er tydeligt i hjemløseaftalen, der blev offentliggjort d. 26. november: ”at reducere antallet af hjemløse markant og gøre op med langvarig hjemløshed”. At vi nu har et politisk mål om at stoppe hjemløshed, er i sig selv stort. Men også tilgangen er et nybrud: for første gang i dansk politik anerkendes det, at hjemløshed skal løses ved tæt samarbejde mellem bolig- og socialpolitik.

Fra lange herbergsophold til egen bolig med støtte

Hovedingredienserne i aftalen består af billige boliger samt en omlægning af de økonomiske tilskud fra stat til kommuner. På den måde får kommunerne fremover råderet over flere billige boliger, samtidig med at der skrues på incitamentet til at gøre det, der virker.

Frem for at lade mennesker bo på herberger i halve og hele år, er tiden nu inde til at tilbyde folk egen bolig med tilstrækkelig støtte (også kaldet Housing First). Erfaringer fra andre lande viser, at tilgangen kan nedsætte hjemløshed markant.

I aftalen står der således at: ”Parterne ønsker at understrege, at denne aftale markerer implementeringen af Housing First-tilgangen i en dansk kontekst, hvor tilgængelige billige boliger kombineret med en passende social bostøtte i egen bolig er hjørnestenene.”

Hovedpunkter i aftalen
  • 4050 nye billige boliger: Der afsættes 150 mio. kr. til midlertidigt at nedsætte huslejen i op til 1.800 eksisterende almene boliger til 3.500 kr./md. Derudover afsættes 900 mio. kr. frem mod 2027 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md. for op til 2.250 nybyggede almene boliger.
  • Omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange ophold på herberger.
  • Kommunerne får bedre mulighed for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger.
  • Ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.
  • Krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger.
  • Kommunerne får mulighed for at udskrive borgere fra herbergerne, hvis de kan stille med en egnet bolig og social støtte i stedet.
Implementeringen skal følges tæt

I aftalen blev det desuden vedtaget, at aktører på tværs af sektorer undervejs skal følge op på udviklingen på hjemløseområdet.

Et tværgående forpligtende partnerskab er en af hovedårsagerne til at både Finland og Norge er lykkedes med at reducere antallet af mennesker i hjemløshed. Derfor er det meget positivt, at vi i Danmark også gør brug af dette greb.

Partnerskabet, som også kommer til at bestå af mennesker, der har erfaring med hjemløshed, vil årligt afrapportere til den politiske kreds, herunder bl.a. med opfølgning på disse delmål: ”Andelen af hjemløse borgere, der tilbydes en indsats efter Housing First-tilgangen (visiteres til den nye bostøtteparagraf i serviceloven), antallet af gengangere på herbergerne og opholdstiden på herbergerne.”

I Hjem til Alle er det forhåbningen, at partnerskabet ikke kun skal følge implementeringen, men at det også gives mandat til at følge op på aftalen. Konkret kan partnerskabet være med til vurdere resultaterne og komme med anbefalinger til arbejdet fremadrettet.

Barrierer er fjernet – nu kan vi godt

I 10 år er kurven gået den forkerte vej, men i Hjem til Alle ser vi lyst på de kommende år. Med aftalen ryddes der op i nogle af de væsentligste barrierer, vi er stødt på i arbejdet med at stoppe hjemløshed: manglen på billige boliger og manglende incitament til at gøre det, der virker.

Dermed ikke sagt, at stien er fejet og klar. Nu følger et langt træk, hvor vi skal sikre, at de nye rammer resulterer i, at unge får den bolig, den støtte og det netværk, de har brug for. Det kræver, at vi bryder med vaner, og endnu vigtigere så kræver det, at vi tænker og handler sammen. Alle gode kræfter skal med.

Vi glæder os til at gøre ambitionen til virkelighed. Sammen kan vi stoppe hjemløshed.