Boliggaranti til hjemløse

Den almene sektor kan spille en stor og direkte rolle i at stoppe hjemløshed. De almene boliger bygges med et tilskud på 10% fra den kommune, de ligger i. Til gengæld kan kommunen anvise borgere med særlige behov til hver fjerde ledige lejlighed. Der er ca. 560.000 almene boliger i Danmark, hvilket betyder at en ud af fem boliger i Danmark er almene.

Den store boligkapacitet er nu bragt i spil i kampen mod hjemløshed i et par kommuner. Det sker i en ny type strategisk samarbejde mellem kommunerne og de almene boligorganisationer, der driver boliger i kommunen. Målet er at garantere hjemløse en bolig inden for 3 måneder.

Boliggarantien er udviklet i Odense og omfatter alle hjemløse. Den følger en efterhånden mangeårig tradition for et meget tæt samarbejde mellem almene boligorganisationer og kommune om at få hjemløse i bolig. Aarhus kommune har i 2020 indgået en tilsvarende aftale, som i første omgang gælder unge hjemløse op til 25 år.

Det er faktisk min ide at vi giver de hjemløse en garanti på en bolig inden for tre måneder […] Det at vi forpligter os til at finde en bolig til hjemløse, giver en tryghed til dem, der henvender sig.

 

Brian Dybro, social og beskæftigelsesrådmand i Odense Kommune for SF, partner i Hjem til Alle alliancen. Citeret i Boligen, de almene boligorganisationers fagblad

Garanti opfundet i Odense

Med en aftale om boliggaranti mellem kommune og boligorganisationer har hjemløse i Odense en garanti for at få en bolig inden for tre måneder.

Boliggarantien er en videreudvikling af et allerede tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale boligaktører. Siden 2009 har Odense Kommune arbejdet ud fra Housing First tilgangen (Læs mere om Housing first her) og har som konsekvens heraf udviklet et fast samarbejde med boligorganisationer om at udnytte mulighederne for boliganvisning, på en ny måde. I stedet for blot at “levere” hver femte ledige bolig ind til kommunen, aftaler boligorganisationerne imellem sig, hvem der har boliger, der vil være egnede til de borgere, som kommunen aktuelt har brug for at finde en bolig til. Processen er så at sige vendt om. Det tætte samarbejde betyder at kommunen i 2019 kunne indgå en egentlig aftale om boliggaranti.

Med i samarbejdet er også en tæt dialog mellem kommune og lokale boligorganisationer om trivslen blandt et områdes beboere. Det betyder at nye beboere med hjemløsebaggrund får ekstra opmærksomhed, og oplæres i at passe et hjem. Hvis ejendomsinspektører oplever at der er problemer på vej, er der aftaler om hurtig opfølgning fra kommunens sociale teams. Det skaber tryghed for alle.

Resultaterne kan ses

Odense Kommunes by- og boligpolitik beskriver, at Odense skal være en by, hvor alle skal have et godt og trygt hjem. En by hvor borgere i udsatte positioner kan få deres egen bolig og fastholde den.

I perioden 2011-2018 har Odense opnået følgende resultater:

  • antallet af hjemløse er reduceret  med 40%.
  • 495 hjemløse borgere har fået egen bolig
  • 431 af disse borgere har stadig deres egen bolig (fastholdelse på 87%)

Resultaterne er dokumenteret i en analyse foretaget af VIVE for Realdania, der er partner i Hjem til Alle alliancen. Analysen beskriver i hvilken betydning det har, når kommuner anvender den eksisterende boligmasse og eksisterende redskaber – som eksempelvis den boligsociale anvisning – i kampen mod hjemløshed. Analysen dokumenterer effekten af Odenses strategiske samarbejde med den almene sektor og viser hvorfor Odense er den kommune i landet, der mest effektivt løser hjemløseproblemet. Læs rapporten her.

Rapport-Boliger-til-unge-i-hjemloeshed

Boliggaranti til unge i Aarhus

Aarhus er den storby i Danmark som har flest hjemløse unge i forhold til sin størrelse.

Aarhus er en populær og dyr by at bo i. Det er svært for mange unge at finde den første bolig, når de flytter hjemmefra og eksempelvis skal igang med studielivet. Er de unge udfordret af sociale eller psykiske vanskeligheder, kan det vær ekstra svært at finde et sted at bo, og et sted, der er til at betale. Derfor har antallet af hjemløse unge i Aarhus været stigende i flere år.

Aarhus kommune har besluttet at en af redskaberne til at ændre denne udvikling skal være et forstærket samarbejde med de almene boligorganisationer om en boliggaranti til de unge, så de ikke ender på gaden. Inspirationen er hentet i Odense, som Aarhus er alliance-partner med.

Boliggaranti med social støtte

Aftalen blev indgået i marts 2020 og omfatter unge op til det 25. år. For at komme i betragtning skal unge være i akut bolignød. Det betyder at den unge skal være hjemløs eller i akut fare for at blive det.  Med i boliggarantien er en aftale om at kommunen sikrer at unge får social støtte med ind i boligen. Målet er at unge lærer at bo selv og begynder at arbejde med nogle af de udfordringer, der har ført dem ud i hjemløshed.

I de kommende år vil Aarhus dokumentere effekten af indsatsen i kampen mod hjemløshed blandt unge.

Vi skal ikke blot sikre en fast adresse med tag over hovedet […] Vi skal sørge for den håndsrækning, som er nødvendig for at gøre deres ophold i eget hjem til en succes, de kan bygge videre på

Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune for S, partner i Hjem til Alle alliancen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.