Boliggaranti for unge i hjemløshed

I et strategisk samarbejde mellem kommuner og almene boligselskaber giver Odense Kommune og Aarhus Kommune boliggaranti til mennesker i hjemløshed. I Odense gives der boliggaranti til alle i hjemløshed inden for tre måneder. I Aarhus gælder garantien senest indenfor seks måneder (dog hurtigst muligt) til unge i hjemløshed under 25 år. Med boligen følger social støtte i tråd med principperne i Housing First.

Boliggarantien bygger på et tæt og systematisk samarbejde mellem kommunerne og de lokale almene boligselskaber omkring den kommunale boliganvisning. Samarbejdet er eksempel på, hvordan den store boligkapacitet i den almene sektor kan bringes systematisk i spil for at stoppe hjemløshed med bolig og social støtte. I både Odense og Aarhus er erfaringerne gode. Unge i hjemløshed kommer hurtigt i bolig – og med den rette sociale støtte lykkes det langt de fleste at blive i boligen.

Hvem står bag?

  • Odense Kommune
  • Aarhus Kommune
  • Almene boligselskaber i Odense og Aarhus

Vil du vide mere?

For mere information, kontakt da Ilja Sabaj-Kjær på ilja@hjemtilalle.dk