Housing First for unge i praksis

Housing First-tilgangen, hvor en tidlig stabilisering af boligsituationen kombineres med social støtte, har vist sig effektiv til at hjælpe mennesker ud af hjemløshed. Når det gælder unge, har der dog vist sig behov for at videreudvikle Housing First-modellen og målrette den til de livssituationer unge står i.

Fire kommuner har sammen med Socialstyrelsen arbejdet med at videreudvikle en indsatsmodel, som tager specifikt sigte på Housing First for Unge (14-24 år) i risiko for eller i hjemløshed. Housing First for Unge bygger på principperne i Housing First, men med et særligt ungesyn i fokus. Erfaringerne viser, at det brede aktørsamarbejde har gjort det muligt at opspore en gruppe af unge, der befinder sig i skjult hjemløshed på sofaer, eller som er i risiko for hjemløshed, herunder unge i meget skrøbelige familiekonstellationer. Det har betydet, at unge har fået intensiv social støtte tidligere end hidtil.

Erfaringerne har også vist, at der er brug systematisk henvisning til boliger, hvis indsatsen skal lykkes. Og at der fortsat ligger et udviklingsarbejde i at styrke unges sociale integration og netværk, som en del af Housing First for Unge.

Odense Kommune har været en del af arbejdet med at afprøve Housing First for Unge. Her har indsatsen været rettet mod overgangen fra anbringelse til egen bolig – med en udbredelse af Housing First tilgangen til Børne- og Ungeområdet.

 

Hvem står bag?

  • Socialstyrelsen
  • Odense Kommune
  • Næstved Kommune
  • Slagelse Kommune
  • Faaborg-Midtfyn Kommune

Vil du vide mere?

For mere information, kontakt da Ilja Sabaj-Kjær på ilja@hjemtilalle.dk