Kollegiemodellen - private kollegier reserverer plads til unge i hjemløshed

Unge i hjemløshed er først og fremmest unge, der drømmer om at bo og leve som andre unge. Derfor er det problematisk, hvis hjemløshed forsøges løst med et udpræget fokus på særlige boliger. Samtidig bygges flere og flere boliger til unge, med færre individuelle kvadratmeter og mere fokus på fællesskaber. Med kollegiemodellen er det hensigten at unge i eller på kanten af hjemløshed, får adgang til private boliger og hverdagsfællesskaber med andre unge.

Bikubenfonden har siden 2016 reserveret 10% af boligerne på deres kollegier i hhv. København og Odense til unge i hjemløshed. Kollegiemodellen er et eksempel på, hvordan et samarbejde med private boligaktører (eks. fonde), der ejer studie- og kollegieboliger, bidrager til at udnytte den eksisterende boligmasse.

  • På Bikubenkollegiet i Odense leverer Odense Kommune støtte til de unge med hjemløseerfaringer, der henvises fra kommunen. Kollegiet består af et-værelses lejligheder og har ikke fællesarealer udover svalegange og vaskeri.
  • På Bikubenkollegiet i København er der fælles arealer, fælles køkkener og sociale aktiviteter mellem kollegianerne. Det sociale liv på kollegiet har udfordret støtten til de unge i København. Bikubenfonden og den private organisation KBH+ udvikler derfor en social støttemodel med særligt fokus på at hjælpe unge med hjemløseerfaringer til at bo godt og profitere af det sociale fællesskab på kollegiet.

Kollegiemodellen har inspireret flere private boligaktører til at reservere boliger til unge på kanten af hjemløshed – f.eks. NREP, CPH Village og Nordhus. Desuden har den inspireret til lignende boligmodeller i større kommunale indsatser.

 

Hvem står bag?

  • Bikubenfonden
  • Odense Kommune
  • Københavns Kommune
  • Kbh+ Askovfonden

På de herberger, psykiatriske afdelinger osv. som jeg har været på, der er det virkelig hårdt kun at være sammen med nogen, der ikke vil noget i livet. Det trækker også én selv ned. Nu bor jeg på et kollegie, og der er det virkelig dejligt at bo sammen med nogle, der vil noget i livet. Man smitter hinanden med stemningen.

Ung erfaringsekspert

Vil du vide mere?

For mere information, kontakt da Ilja Sabaj-Kjær på ilja@hjemtilalle.dk