Kommuner kobler bolig, støtte og fællesskab til unge i hjemløshed

De fleste unge der oplever hjemløshed kommer ud af hjemløsheden igen inden for 1 til 2 år. Men selv om hjemløsheden forsvinder, hænger udsatheden fast, selv mange år efter hjemløsheden.

Seks kommuner undersøger derfor betydningen af en mere intensiv støtte, som ikke kun har fokus på at bringe unge ud af hjemløshed, men også ind i et godt og meningsfuldt ungdoms- og voksenliv med uddannelse, arbejde og venskaber. Det sker i tæt samarbejde med lokale bolig- og civilsamfundsaktører.

De seks kommuner udvikler og afprøver forskellige modeller, som kombinerer boliger med individuel social støtte og adgang til brede ungdomsfællesskaber. De unge tilbydes en bolig – enten i boligfællesskaber med andre unge eller i etværelses lejligheder. Med boligen følger CTI-baseret støtte, som leveres af kommunen.

Derudover er der tilknyttet en fællesskabsvært, som er forankret i eller omkring boligerne. Fællesskabsværtens formål er at understøtte unges deltagelse i lokale fællesskaber både i og udenfor boligmiljøet samt at facilitere fællesskaber i og omkring boligerne. Herved støttes de unge på vejen ud af hjemløshed og også på vejen videre i livet.

Hvem står bag?

  • Aarhus Kommune
  • København Kommune
  • Roskilde Kommune
  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Aalborg Kommune
  • Realdania
  • Bikubenfonden
  • Socialstyrelsen
  • VELUX FONDEN

Det har hjulpet mig allermest, at jeg er omgivet af unge, som selv er i gang.

Ung fra indsats

Vil du vide mere?

For mere information, kontakt da Ilja Sabaj-Kjær på ilja@hjemtilalle.dk