Sociale investeringer i at stoppe hjemløshed blandt unge

I en kommunal hverdag, hvor indsatser ofte skal prioriteres ud fra et presset budget, kan det være udfordrende at udvikle og afprøve nye indsatser. Denne udfordring spænder ben for, at unge i eller på kanten af hjemløshed modtager den rette støtte. Hvis vi i stedet går til problemstillingen med en investeringstankegang, og anskuer en stærk indsats til en ung som en investering, kan vi implementere mere intensive og forebyggende indsatser, uden at kommunen skal sprænge budgettet.

Tre sociale investeringer i Aarhus og Roskilde

Aarhus og Roskilde Kommune står i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond og Bikubenfonden bag landets første sociale investeringer i hjemløshed blandt unge

I Aarhus Kommune er der investeret i 1) en omlægning fra ungeherberg til midlertidige boliger til unge i hjemløshed med massive og komplekse udfordringer, bl.a. relateret til brug af stoffer og alkohol samt psykiske udfordringer. Med boligerne følger en intensiv ACT-inspireret støtte – samt 2) En kombineret Housing First og Job First indsats for unge i hjemløshed med en lavere kompleksitetskrav, men stadig med udfordringer relateret til brug af alkohol og stoffer samt psykiske lidelser.

I Roskilde Kommune investeres i at levere en forebyggende og intensiv Housing First indsats, hvor en bolig tilbydes sammen med et CTI-forløb. Målgruppen for investeringen er unge på kanten af hjemløshed, som uden investeringen enten ikke havde modtaget en indsats eller en indsats af markant lavere intensitet.

 

Hvem står bag?

  • Aarhus Kommune
  • Roskilde Kommune
  • Den Sociale Investeringsfond
  • Bikubenfonden
  • Rådet for sociale investeringer i Aarhus

Hvad er en social investering?

I en social investering går en myndighed, en leverandør med faglig ekspertise og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe livsforbedringer for den enkelte der på sigt udmønter sig i gevinster på et offentligt budget. Investeringen påbegyndes ved, at investoren stiller kapital til rådighed for leverandøren, som kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer risikoen.

Find mere viden hos Den Sociale Investeringsfond

Vil du vide mere?

For mere information, kontakt da Ilja Sabaj-Kjær på ilja@hjemtilalle.dk