Hjem til Dig - nye frivilligroller som en del af løsningen

Med Hjem til Dig afsøger Røde Kors i samarbejde med Bikubenfonden, hvordan nye former for frivillighed kan være med til at forebygge og stoppe hjemløshed.

Løsningerne kan se forskellige ud, og afhænger af den enkelte unges konkrete situation. Indtil videre har der været gode erfaringer med at tilbyde unge et midlertidigt værelse hos en frivillig vært i 3-6 måneder, og samtidig tilbyde den unge en frivillig boligmentor, som kan hjælpe med boligsøgningen. I projektets første fase fra 2018 til 2021 lykkedes det for 21 ud af 23 unge at komme i egen bolig efter kun få måneder hos en vært.

Målet er at hjælpe så mange unge som muligt til en stabil boligsituation. De unge i projektet kommer ofte fra konfliktfyldte hjem og overnatter eksempelvis på sofaer hos venner og bekendte. Fælles for unge i Hjem til Dig er dog, at de alle står med et akut behov for hjælp til en stabil boligsituation.

Hjem til Dig påbegyndte i 2022 en ny fase, der bygger ovenpå de gode erfaringer med værtsophold og boligmentorer, men med en åben og eksperimenterende tilgang til endnu flere måder at tænke frivillighed på.

 

Hvem står bag?

  • Røde Kors
  • Bikubenfonden

Der ser ud til at være uudnyttede potentialer i at aktivere frivillige ressourcer med andet og mere end frivillige værtsophold. Det vil vi eksperimentere åbent med, så Hjem til Dig kan hjælpe endnu flere unge med at komme ud af hjemløshed og godt videre i livet.

Marie-Louise Gotholdt, National Chef i Røde Kors

Vil du vide mere?

For mere information, kontakt da Anne Bergvith Sørensen på anne@hjemtilalle.dk