Hjem til Dig - nye frivilligroller som en del af løsningen

Med Hjem til Dig afsøger Røde Kors og Bikubenfonden hvordan nye former for frivillighed kan være med til at forebygge og stoppe hjemløshed.

 

Røde Kors matcher unge med en frivillig boligmentor, som hjælper unge med at søge efter en bolig og skaber overblik over den enkeltes muligheder. Boligmentoren kan også tage med ud at se på boliger, kontakte kommunen, uddannelsessteder og snakke om det, der ellers fylder i hverdagen.

Målet er at hjælpe flest muligt unge på kanten af hjemløshed til en stabil boligsituation. Løsningerne kan se forskellige ud afhængigt af den enkeltes konkrete situation. Indsatsen er dertil en udforskning af, hvordan nye former for frivilligt engagement og inddragelse af civilsamfundet kan være med til at forebygge og stoppe hjemløshed.

Hjem til Dig bygger på et pilotprojekt mellem Røde Kors, Ungdommens Røde Kors og Hjem til Alle alliancen. Pilotprojektet løb fra 2018-2021 og var finansieret af Bikubenfonden, Oak Foundation Denmark og Røde Kors.

Hvem står bag?

  • Røde Kors
  • Bikubenfonden

Der ser ud til at være uudnyttede potentialer i at aktivere frivillige ressourcer med andet og mere end frivillige værtsophold. Det vil vi eksperimentere åbent med, så Hjem til Dig kan hjælpe endnu flere unge med at komme ud af hjemløshed og godt videre i livet.

Marie-Louise Gotholdt, National Chef i Røde Kors

Vil du vide mere?

For mere information, kontakt da Ilja Sabaj-Kjær på ilja@hjemtilalle.dk