Kirkens Korshær træder ind i Hjem til Alle

Med Kirkens Korshærs indtræden i Hjem til Alle alliancen styrkes arbejdet for at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark, der er steget med 72 pct. de seneste ti år. Alliancen arbejder bl.a. på en reform på tværs af bolig- og socialområdet, der sikrer en bolig med støtte til alle hjemløse.

 

Kirkens Korshær bliver en del af Hjem til Alle alliancen, som består af kommuner, boligorganisationer, fonde, investorer og civilsamfund, der deler et fælles mål: At stoppe den stigende hjemløshed blandt unge i Danmark.

 

”Kirkens Korshær har arbejdet med mennesker i hjemløshed siden vi blev stiftet i 1912. Den viden og erfaring, vi har samlet sammen gennem årene, kan vi bidrage med til alliancens arbejde. Vi ser frem til samarbejde med de øvrige aktører og til at være med til at drive og udvikle kampen mod hjemløshed, så den kan blive en saga blot. For os er målet klart: Ingen mennesker skal sove på gaden i Danmark,” siger generalsekretær i Kirkens Korshær, Helle Christiansen.

 

Direktør i Hjem til Alle, Vibe Klarup, glæder sig til samarbejdet med Kirkens Korshær i alliancen:

 

”Kirkens Korshær spiller en vigtig rolle for, at tilværelsen hænger sammen for mange mennesker, der er ramt af hjemløshed. Den viden, som organisationen har opbygget og de værdier, den står for, spiller en væsentlig rolle for at nå målet for at stoppe hjemløshed.”

 

Hjem til Alle arbejder bl.a. for en reform på tværs af social- og boligpolitikken, der sikrer boliger med støtte til mennesker i hjemløshed. Denne tilgang, med bolig først, har succes i Norge og Finland, hvor hjemløsheden er reduceret med 40 pct. I samme periode er hjemløsheden steget med 30 pct. i Danmark.

 

”Vi skal gå fra at håndtere hjemløshed i form af tilbud med midlertidige sengepladser på herberger til at stoppe den med tilbud om faste boliger med støtte. Jeg ser frem til sammen med Kirkens Korshær at arbejde med, hvordan den viden og erfaring med støtte og hjælp til mennesker i hjemløshed, som Kirkens Korshær repræsenterer, kan udvikles, så vi sikrer det, der er så afgørende for, at boligen bliver et hjem: Individuel støtte og givende fællesskaber,” siger Vibe Klarup.

 

Denne ambition deles af Helle Christiansen.

”Men vi kan kun løse problemet med hjemløshed, hvis der er politisk vilje til at gå forrest, og vi involveres i løsningerne. Vi ser frem til at bidrage, for det at have en bolig er ikke det samme som at have et hjem. Og det er noget af det, vi kan bidrage med; støtte, hjælp, omsorg og nærvær for mennesker før, under og efter hjemløshed,” siger Helle Christiansen.

 

Hjem til Alle alliancen

Hjem til Alle alliancen er dannet af partnere, der oplever, at der er brug for en alliance, hvor vi på tværs af sektorer arbejder dedikeret for at skabe de forandringer, der skal til for at stoppe hjemløshed blandt unge.

 

En rapport fra KRAKA konkluderer, at vi med de rette initiativer kan stoppe langtidshjemløshed i 2030, og at det kan betale sig både menneskeligt og økonomisk. Hvis det skal lykkes, er der brug for politisk vilje til at gennemføre en hjemløshedsreform på tværs af bolig- og socialpolitikken.

 

Reformen skal:

 • Tænke boligmassen ind i ligningen
  Vi skal stoppe med at betragte hjemløshed som udelukkende et socialt problem. Det er for ensidigt, fordi en væsentlig udfordring er at finde og sikre de nødvendige og relevante boliger og boligtilbud.
 • Gøre Housing First til standard for alle i hjemløshed
  Housing First er en dokumenteret metode til at tænke social støtte og bolig sammen. Vi ved, at en stabil bolig i kombination med social støtte er nøglen til at hjælpe borgeren ud af hjemløshed, bl.a. fordi en bolig sikrer stabilitet i de overgange, hvor man er ekstra udsat: Ved løsladelse fra fængslet, udskrivelse fra hospitalet, og når en anbragt ung fylder 18 år.
 • Nytænke herbergssektorens rolle
  De ressourcer, vi i dag bruger på midlertidige herbergspladser, skal i højere grad investeres i faste boliger. Antallet af herbergspladser bør reduceres i takt med, at personer i hjemløshed tilbydes boliger. Samtidig bør sektorens unikke kompetencer og ressourcer understøtte Housing First.
 • Kommune og stat skal gå sammen om at stoppe hjemløshed
  Kassetænkning og incitamentsstrukturer er en praktisk barriere for at kunne lykkedes. Der er brug for et forpligtende samarbejde mellem social- og boligministeriet, KL, civilsamfundet og den almene boligsektor. Opgaven er at realisere reformen, herunder ændringer og udbygning af boligmassen.

 

Se hvem der er med i Hjem til Alle alliancen her:

https://hjemtilalle.dk/hvem-er-alliancen/hvis-du-vil-vide-mere/

 

Fakta om hjemløshed
Siden 2009 er antallet af hjemløse steget med 30 pct., så der ved den seneste hjemløsetælling i 2019 blev registreret 6.431 mennesker i hjemløshed. De unge mellem 18-29 år udgør 30 pct. af mennesker i hjemløsesituationer, og antallet er steget med 72% i perioden 2009 til 2019.