Geske Fischer-Hansen indtræder i Hjem til Alles bestyrelse.

Alliancen består af kommuner, boligorganisationer, fonde, investorer og civilsamfund, der deler det fælles mål: At stoppe den stigende hjemløshed blandt unge i Danmark.

Direktør for Ungdommens Røde Kors, Geske Fischer-Hansen, indtræder i Hjem til Alles bestyrelse. Fischer-Hansen er fhv. kommunikationschef i Digitaliseringsstyrelsen og har en master i offentlig styring og ledelse fra CBS.

”Med Geske Fischer-Hansens indtræden får vi styrket ungeperspektivet i Hjem til Alle og erfaring fra en stor ungdomsorganisation, der gennem mange år har arbejdet for og med unge på kanten,” siger bestyrelsesformand for Hjem til Alle, Agi Csonka.

Antallet af unge, der lever i hjemløshed er steget med 72 pct. på ti år. Hjem til Alle arbejder bl.a. for en reform på tværs af social- og boligpolitikken, der sikrer boliger med støtte til mennesker i hjemløshed. Denne tilgang, med bolig først, har succes i Norge og Finland, hvor hjemløsheden er reduceret med 40 pct. I samme periode er hjemløsheden steget med 30 pct. i Danmark.

”Jeg glæder mig meget til at bidrage til at knække kurven for unge hjemløse i Danmark. Civilsamfundet kan spille en afgørende rolle for unges adgang til de fællesskaber, der sammen med bolig og støtte er afgørende for at få et godt liv. Vi må og skal finde løsninger på tværs. I Ungdommens Røde Kors møder vi de unge i fængsler, på psykiatriske afdelinger, døgninstitutioner, krisecentre og asylcentre, som risikerer at blive ramt af hjemløshed på et andet tidspunkt i deres liv,” siger Geske Fischer-Hansen, og fortsætter:

”Vi er meget optagede af at give de her unge en stemme og at bringe deres bud på løsninger med ind i alliancen”.

Fakta om hjemløshed
Siden 2009 er antallet af hjemløse steget med 30 pct., så der ved den seneste hjemløsetælling i 2019 blev registreret 6.431 mennesker i hjemløshed. De unge mellem 18-29 år udgør 30 pct. af mennesker i hjemløsesituationer, og antallet er steget med 72% i perioden 2009 til 2019.

Foreningen Hjem til Alles bestyrelse
Agi Csonka, formand, tidl. direktør SFI, formand for Dansk Flygtningehjælp, chef i Villumfonden
Søren Kaare-Andersen, næstformand, direktør i Bikubenfonden
Charlotte Markussen, direktør i Høje Taastrup Kommune
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark
Bent Madsen, direktør i BL- Danmarks Almene Boliger
Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole
Jens Elmelund, direktør i KAB
Geske Fischer-Hansen, direktør i Ungdommens Røde Kors

Hvis du vil vide mere om Hjem til Alle
https://hjemtilalle.dk/hvem-er-alliancen/hvis-du-vil-vide-mere/