Viden om hjemløshed i ungdommen

Vi, der er unge hjemløse, ser ikke umiddelbart hjemløse ud. Vi går måske på en uddannelse eller har et job. Vi er usynlige hjemløse. Vi klarer os i hverdagen. Men ligesom de hjemløse, man ser på gaden, har vi vores liv i en rygsæk og en papkasse.

Tre unge, kronik bragt i Politiken 4. maj 2021

Unges erfaringer

Unge i hjemløshed er først og fremmest unge med fremtidsdrømme som alle andre unge. Men modsat de fleste andre unge, så står de ofte alene med svigt i rygsækken og ingen steder at gå hen.

De unge erfaringseksperter er en af de vigtigste kilder til viden om, hvordan vi stopper hjemløshed blandt unge. For at skabe den rette forandring, skal dem vi taler om tale selv. Læs meget mere om unges erfaringer herunder.

Læs mere om unges erfaringer her

Hent publikationen “Stop hjemløshed – unges erfaringer” med 16 unges fortællinger om hjemløshed ->

 

Hjemløshed i ungdommen er alvorligt

Unge i hjemløshed kæmper ofte med komplekse problemstillinger. En stor del har været anbragte som børn, og mange har både psykiske lidelser og et højt forbrug af rusmidler. Selv lang tid efter de unge har været i hjemløshed, befinder mange sig stadig i udsatte positioner uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Blandt unge, der har oplevet hjemløshed:

  • har 90 pct. problemer med misbrug, psykiske lidelser eller kriminalitet
  • er dødeligheden 14 til 20 gange højere end hos øvrige unge
  • er mere end to tredjedele hverken i beskæftigelse eller uddannelse ni år efter de blev registreret i hjemløshed

Gå til VIVE’s rapport om hjemløshed i ungdommen

Fra anbringelse til hjemløshed

Tidligere anbragte unge er i dag overrepræsenteret i hjemløsetællingerne. Hver tiende anbragte unge vil opleve hjemløshed inden de fylder 24 år. Det er derfor nødvendigt at følge disse unge bedre ind i voksenlivet end vi gør i dag.

Socialt Udviklingscenter SUS og Bikubenfonden har har sat fokus på de unges fortællinger og der kastes lys på de vigtige fokusområder, hvis vi skal løfte flere anbragte væk fra kanten af hjemløshed.

Se s. 60 for flere tal om anbringelse og hjemløshed fra i VIVE’s rapport “Hjemløshed i Ungdommen”

Læs om Bikubenfondens arbejde med “Mellem anbringelse og eget hjem”