Fremtidens herberger i en Housing First indsats

Med hjemløseaftalen fra 2021 skal der i de kommende år ske en omlægning af hjemløseområdet. Blandt andet skal vi på nationalt plan gøre op med, at mennesker bor på herberger i halve og hele år. Herbergernes kompetencer er dog nødvendige i omstillingen af hjemløseindsatsen, men det kræver en gentænkning af, hvordan de bedst muligt understøtter Housing First-tilgangen. Både i de fysiske, de organisatoriske og de socialfaglige rammer.

Kirkens Korshær, Realdania og Det Obelske Familiefond er gået sammen med Carlberg om en forundersøgelse, der skal belyse, hvordan Kirkens Korshær fremover bedst bidrager til at stoppe hjemløshed inden for rammerne af en ny national hjemløseaftale.

Målet er at demonstrere, hvordan herbergsektoren konkret kan tage fat på en udvikling og omlægning i forbindelse med hjemløseaftalen, der tager afsæt i Housing First. Undersøgelsen udgangspunkt i tre herberger, som står overfor en ombygning. I undersøgelsen er der både fokus på de fysiske og organisatoriske rammer.

Analysen skal konkret føre til en ombygning og omlægning af de tre herberger, der indgår i samarbejdet. Derudover skal den inspirere andre herberger til omstilling, så sektoren bedre kan understøtte Housing First-tilgangen.

 

Hvem står bag?

  • Kirkens Korshær
  • Realdania
  • Carlberg
  • Det Obelske Familiefond

Hjemløshed bliver forhåbentlig noget, vi talte om i gamle dage.

Jeanette Bauer, Chef for Kirkens Korshær

Vil du vide mere?

  • Læs Folketingets plan for omlægning af hjemløseindsatsen til en Housing First tilgang på s. 6-10 i hjemløseaftalen fra 2021
  • Tilgangen til analysen af fremtidens herberger trækker bl.a. på Realdanias rapport, “Sociale Mursten”, om de fysiske rammers betydning for det sociale arbejde.

For mere information, kontakt da Ilja Sabaj-Kjær på ilja@hjemtilalle.dk