HJEM TIL ALLE ALLIANCEN VIL REDUCERE
OG FOREBYGGE HJEMLØSHED BLANDT UNGE I DANMARK

Presse

Formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann er ansat som sekretariatsleder i Hjem til Alle alliancen. For pressemeddelelse, klik her

Radio:
9/3-2016 P3 Nyheder
9/3-2016 P4 Morgen

Artikler:
9/3-2016 DR.dk – “Antallet af unge hjemløse er eksploderet”
9/3-2016 DR.dk – “Camilla blev hjemløs som 18-årig”
1/4-2016 Altinget.dk – “Jesper Christensen: Ny alliance skal ind i kampen mod hjemløshed”
16/5-2016 Hjem til Alle alliancen er indskrevet i regeringens 10 sociale mål. Læs mere her
26/5-2016 Altinget.dk – “Fond går til kamp mod hjemløshed”
26/5-2016 Altinget.dk – “Fondsdirektør: Vi er jo ikke sat i verden for at sprætte kuverter op”

Hjem til Alle alliancen holder åbent hus

Siden Hjem til Alle alliancens lancering den 9. marts 2016 er der blevet arbejdet på højtryk for at skabe koncepter, som inden længe vil være med til at skabe Hjem til Alle unge i Danmark.

Nu løfter initiativtagerne og alle partnerne i alliancen sløret for de første bolig- og støttekoncepter, som er skabt i fællesskab på tværs af offentlige og private aktører og ikke mindst målgruppen; unge uden et hjem. Samtidig håber vi at få endnu flere stærke kræfter med ombord for at knække kurven på hjemløshed blandt unge.

Derfor håber vi at se dig den 24. august 2016 kl. 15.00-17.00
KAB, Studiestræde 38, 1455 København K

Program:
15.15-16.00

  • Velkomst
  • Hjem til Alle – hvorfor?
  • Hjem til Alle – hvordan?

Program:
16.00-17.00

  • Bliv klogere på alliancens koncepter, stil og spørgsmål til aktørerne i alliancen og kom med dit input!

Arena den 19. april

Hjem til Alle alliancen inviterede tirsdag den 19. april til udviklingsarena. Denne dag trak 80 engagerede mennesker i arbejdstøjet for at udvikle idéer og koncepter, der skal hjælpe unge hjemløse med at få et hjem. Både initiativtagere og nye bidragsydere var med på denne 12-timers Arena. Arenaen fungerede som et idé- og udviklingsmøde med fokus på at finde nye løsninger på hjemløseproblemet blandt unge i Danmark. Da dagen var omme, stod vi med boligkoncepter, der nu skal videreudvikles og gøres klar til test inden sommer.

Næste skridt efter Arenaen bliver første aktionsgruppemøde som ligger den 13. maj. Her tager vi udgangspunktet fra Arenaen videre og bringer boligkoncepterne endnu tættere på virkeligheden. Det helt essentielle er, at der i boligløsningen indtænkes en indsats på både fællesskab, job/uddannelse og sundhed. Har du eller din organisation lyst til at bidrage, så kontakt os gerne.

Om alliancen

Alliancen vil samle alle dem, der kan og vil bidrage i en aktionsfokuseret alliance, der skal bekæmpe hjemløshed hos de unge.

Alliancen vil omdanne nationale og internationale analyser til konkrete aktioner, forstærke fælleskaber for og med unge hjemløse og forbinde eksperter, kommuner, erhvervsliv, uddannelser, organisationer og de unge hjemløse om løsninger på tværs af sektorer og tæt på de hjemløse.

Alliancen vil lave udvikling og test af nye løsninger og bredere spredning til hele landet af de løsninger, vi kan se, der virker i Danmark og udlandet.

For yderligere information om Hjem til Alle Alliancen, download faktaark her.

Styregruppens alliancepartnere:

Bikubenfonden: Direktør Søren Kaare-Andersen

Realdania: Direktør Anne Skovbro

Helsefonden: Direktør Hanne Jervild

KAB: Direktør Jens Elmelund

Ungdommens Røde Kors: Direktør Anders Folmer Buhelt

SAND – De hjemløses landsorganisation: Sekretariatschef Ask Svejstrup

Københavns Kommune: Direktør Anders Kirschhoff

KL: Direktør Jane Wiis

Metropol: Rektor Stefan Hermann

Socialstyrelsen: Direktør Birgitte Anker

Falck: Personaledirektør Steen Hjort Larsen

”Vi kan se, at flere unge allerede står i en ekstrem sårbar situation som hjemløse, og at flere andre har udsigt til at miste deres hjem. Vi kan som fond spille en særlig rolle, ved at igangsætte denne bevægelse og være et bindeled mellem alle gode partnere, projekter og penge, der kan fjerne forhindringer for, og arbejde sammen om at hjælpe unge mennesker ramt af hjemløshed. Alliancen skal være drivkraften, der sikrer, at alle andre tandhjul fungerer sammen – og hver for sig – for at reducere hjemløshed blandt unge.”

Søren Kaare-Andersen, Direktør, Bikubenfonden

”Der er et stort behov for at forebygge og reducere hjemløshed blandt danske unge, og det er et område, vi i Realdania har fulgt et stykke tid.”

Anne Skovbro, Direktør, Realdania

“Hjemløsheden blandt unge er steget de senere år. Årsagerne er mange og komplekse, og Helsefonden har derfor valgt at være en del af Hjem til Alle Alliancen, da et komplekst problem kræver et bredt samarbejde mellem det offentlige, det private og civilsamfundet for at skabe en ny tilgang til problemløsning, så kurven knækkes og de unge kan komme på fode i eget liv.”

Hanne Jervild, Direktør, Helsefonden

”En billig husleje er en væsentlig forudsætning for, at vi kommer i mål med ambitionen om hjem til alle. Vi kan med ‘basisboligen’ tilbyde en boligform, som er mulig at betale for en enlig på laveste overførselsindkomst.” 

Jens Elmelund, Administrerende Direktør, KAB

“I Ungdommens Røde Kors er vi meget optaget af den dramatiske stigning i antallet af unge hjemløse. Særligt det faktum, at mange tidligere anbragte unge er i en stor risikozone, hvis ikke vi får etableret et stærkt efterværn. Vi ved også af erfaring, at det er den bredspektrede løsning, der for alvor flytter noget. Derfor er vi også utroligt glade for at være med i Hjem til Alle Alliancen og kunne bidrage særligt med den sociale netværksdel, mens andre aktører bidrager inden for bolig, uddannelse og job.”

Anders Folmer Buhelt, Direktør, Ungdommens Røde Kors

”Det er nødvendigt at tænke nyt og anderledes når det kommer til at sikre boliger til unge hjemløse. Det etablerede har indtil nu ikke formået at løfte opgaven, så vi er i SAND glade for at være med i en bred alliance som kan og vil arbejde på tværs af de offentlige, private og civile indsatser.”

Ask Svejstrup, Sekretariatschef, SAND – De hjemløses landsorganisation

”Vi er med i Københavns Kommune, fordi vi allerede til dagligt arbejder med problemstillingen. Særligt behovet for billige boliger blinker i neon. Men vi kan ikke som kommune alene skabe hverken rigtige venner, rigtige job eller rigtige boliger. Vi har brug for at inddrage og samarbejde med alle gode kræfter, idéer og sektorer, hvis det skal lykkes. Det gør projektet, derfor er det rigtigt tænkt. Derfor er vi med.”

Jesper Christensen, Socialborgmester, Københavns Kommune

”Boliger til udsatte grupper, herunder hjemløse, er et meget vigtigt indsatsområde i kommunerne, og vi er i KL glade for at være en del af Hjem til Alle Alliancen. I kommunerne er det ofte meget svært at finde boliger, som de udsatte grupper kan betale. Vi har derfor brug for en sammenhængende og fælles indsats. Og det er derfor rigtig godt, at vi med dette initiativ får samlet en række vigtige aktører omkring borgerne. Det er nødvendigt med et helhedsorienteret blik på borgerne, så vi ikke kommer til at se isoleret på ét bestemt problem som eksempelvis mangel på en bolig, manglende uddannelse eller eventuelle psykiske problemstillinger. Vi skal se det i sammenhæng og forholde os til borgerens samlede liv – ellers når vi ikke i mål”   

Jane Wiis, Direktør, KL

”Hjemløshed er på den ene side synlig for de fleste af os. På den anden side er det et voksende problem, der ikke syner af nok i vores fælles bevidsthed om samfundets problemer. Metropol er derfor opløftede over, at der nu er skabt en alliance, der har forudsætningerne for at skabe bæredygtige løsninger for de hjemløse.” 

Stefan Hermann, Rektor, Metropol

“Det er en central del af Falcks mission at hjælpe og Falck støtter derfor Hjem til Alle Alliancen, da vi mener, at vi har medarbejdere, der vil kunne hjælpe og fungere som støttepersoner og mentorer til gavn for de unge med særlige udfordringer. På et senere tidspunkt håber vi, at vi vil kunne tilbyde egnede personer jobtræningstilbud i Falck.”

Steen Hjort-Larsen, HR-direktør, Falck

 
Bikubenfonden
Realdania
Helsefonden
KAB
URK
SAND
KK
KL
Metropol
Socialstyrelsen
Falck