Sociale effektinvesteringer

– en positiv økonomisk og menneskelig bundlinje

 

Hjem til Alle alliancen har med en række partnere igangsat de første sociale effektinvesteringer med mål om at løfte unge ud af hjemløshed. Tesen er, at vi kan overkomme økonomiske og organisatoriske barrierer for at give unge en Housing First-indsats. Sociale investeringer er en murbrækker.

Det er ambitionen at aktører på hjemløseområdet i højere grad kan prioritere ressourcer på at etablere de unge i et hjem

Jacob Bundsgaard, overborgmester i Aarhus kommune

Hvorfor er sociale effektinvesteringer en vej?

 

Målet med sociale investeringer er at tilbyde flere unge i hjemløshed en bolig med støtte efter Housing First-metoden.

Den første investering i unge er i Aarhus

Hjem til Alle har i samarbejde med Aarhus kommune, Bikubenfonden, Den Sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer indgået to kontrakter om sociale investeringer. Målet er at flere unge hjemløse i egen bolig, bedre trivsel og, for de mest ressourcestærke, at komme i arbejde. Det kalder vi den menneskelige bundlinje.

Den ene sociale investeringer er en social indsats til de mest udsatte unge hjemløse og den anden en tidlig, intensiv og beskæftigelsesrettet indsats til de unge hjemløse, der er nærmere job og uddannelse. For begge ungegrupper gælder det, at de får en fast bolig med intensiv støtte efter Housing First-principper.

Fakta om sociale investeringer

I en social investering går en myndighed, en leverandør med faglig ekspertise og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe livsforbedringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. Investeringen påbegyndes ved, at investoren stiller kapital til rådighed for leverandøren, som kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer risikoen.

De to sociale investeringer er organiseret ved, at tre investorer betaler Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune ca. 23 mio. kroner i alt for at levere indsatserne til de unge. De tre investorer er Bikubenfonden, som investerer 3 mio. kr. i de to sociale investeringer samt Den Sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus kommune, som ligeligt investerer det resterende beløb. Investorerne forventer en positiv økonomisk bundlinje dvs. et afkast af deres investering, som går hånd i hånd med den positive menneskelige bundlinje for unge.

Aarhus Kommune har to roller: En rolle som leverandør af ydelsen og en rolle som betaler for ydelsen. Som myndighed betaler Aarhus Kommune investorerne tilbage for den sociale forandring de unge i indsatsen opnår. Den sociale forandring som Aarhus Kommune betaler for, omfatter blandt andet øget livsmestring, mindre herbergsbrug samt øget uddannelse og beskæftigelse for de unge.

 

Vi fjerner en af de helt store økonomiske barrierer for kommunen nu og her, fordi de med denne investering får dækket det beløb, de ellers ville få af staten ved at tilbyde en herbergsplads i,stedet for en bolig.

Karen Hækkerup, bestyrelsesformand for Den sociale Investeringsfond

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder om alliancens fælles bestræbelser på at stoppe hjemløshed blandt unge.